Bijeenkomst afronding coalitievorming

Zaterdagmiddag 22 december a.s. presenteerde verkenner Sjaak van der Tak in het gemeentehuis van de gemeente Korendijk, in Piershil, zijn eindrapportage over het coalitievormingsproces voor gemeente Hoeksche Waard.
Tevens wordt het college van burgemeester en wethouders voorgesteld en presenteren de coalitiepartijen het hoofdlijnenakkoord.

De openbare bijeenkomst begon om 13.30 uur. Kort ervoor spraken we met Paul Boogaard