Beoogd wethouders stellen zich voor

De nieuwe gemeente Hoeksche Waard krijgt 5 wethouders. Van het CDA komen de beoogde wethouders, Paul Boogaard (tevens eerste locoburgemeester, portefeuillehouder economische zaken en sport) en Joanne Blaak (portefeuille Dienst Gezondheid & Jeugd). De andere drie collegepartijen zijn met één wethouder vertegenwoordigd: Harry van Waveren (Lokalen Hoeksche Waard, die mobiliteit en verkeer in zijn portefeuille krijgt), Piet van Leenen (SGP, volkshuisvesting en wonen) en Huibert Steen (ChristenUnie, armoedebestrijding en duurzaamheid). Bij de raadsvergadering van 2 januari a.s. zullen zij, als de raad het eens is over de benoeming, worden beëdigd.

Tijdens onze uitzending stellen de beoogde wethouders zich voor, vier zijn in de studio aanwezig, Harry van Waveren telefonisch. We horen de plannen, de verbinding met de burgers zoals beschreven in het Hoofdlijnenakkoord. Tevens nemen we de verdeling van de verschillende portefeuilles door. Beluister hier het gesprek terug.


Deel 1: Kennismaken met de beoogd wethouders


Deel 2: De portefeuille-verdeling