Aanbouw Oude Raadhuis

Het college van burgemeester en wethouders heeft naar aanleiding van de raadsvergadering van afgelopen dinsdag 11 december jl. besloten om de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de aanbouw van het Oude Raadhuis terug te trekken.
Dit om het gesprek, dat wethouder van Waveren heeft toegezegd te voeren met de indieners van de petitie, in alle openheid aan te gaan. Dit gesprek zal in de komende tijd plaatsvinden. Het is vervolgens aan het nieuwe college van de gemeente Hoeksche Waard hoe met het vervolg en de uitkomsten moet worden omgegaan.