Uitreiking koninklijke onderscheiding

Voor meneer H. Crucq uit Oud-Beijerland werd woensdag 28 november 2018 een wel heel bijzondere dag. Niet alleen vanwege zijn officiële afscheid als kerkenraadslid van Protestantse Gemeente Oud-Beijerland ‘De Open Hof’, maar niet minder door de Koninklijke Onderscheiding die hem dan ten deel valt. Tijdens een bijeenkomst in kerkgebouw De Open Hof reikte burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld omstreeks 16.15 uur de versierselen behorend bij Lid in de Orde van Oranje-Nassau uit.

Staat van dienst

Ir. H. (Hugo) Crucq (72) combineerde tot 2012 zijn kerkelijke taken met een fulltime baan bij Rijkswaterstaat, maar stak niet alleen daar de spreekwoordelijke handen uit de mouwen. Zijn curriculum vitae schetst het beeld van een man die veel heeft gedaan en betekend voor de samenleving.

Een overzicht van de activiteiten/vrijwilligerswerk van meneer Crucq:

* van 1977-1982 was hij lid van de kerkenraad, pastoraal ouderling, van de Hervormde Gemeente in Zwijndrecht;

* van 1983 tot heden vervulde/vervult hij als kerkenraadslid diverse ‘functies’ in de Protestantse Gemeente Oud-Beijerland. Zo was decorandus eerst pastoraal ouderling, daarna ouderling met een bijzondere opdracht: verantwoordelijk voor het begeleiden van het ‘Samen op Weg’-proces van de toenmalige Hervormde Ontmoetingskerk en de Gereformeerde Thomaskerk ter voorbereiding op de te vormen federatie. Vervolgens was hij verantwoordelijk voor de begeleiding en coördinatie van het fusieproces tussen beide kerken, met als resultaat het ontstaan van De Open Hof medio 2010. Dat de kerk voldoet aan het predicaat ‘Groene Kerk’ is mede aan de inzet van Hugo Crucq te danken. Ook zette hij een sponsoractie op voor zonnepanelen. De laatste periode was hij ouderling-kerkrentmeester met als speciale functie secretaris. Daarnaast is hij contactpersoon in de wijk voor diverse gemeenteleden, verantwoordelijk voor de

aansturing van de koster-beheer en verantwoordelijk voor niet alleen het schrijven van diverse beleidsnotities, maar ook voor de daadwerkelijke uitvoering.

Onderscheiding

Voor zijn langdurige bijdrage aan en inzet voor de Oud-Beijerlandse samenleving, in het bijzonder op kerkelijk terrein is Hugo Crucq benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.