Twee weekendafsluitingen Haringvlietbrug (A29)

Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de Haringvlietbrug. Daartoe is het nodig om de Haringvlietbrug af te sluiten voor wegverkeer, één weekend in de richting Rotterdam en één weekend in de richting Antwerpen. De Haringvlietbrug is in de richting Rotterdam afgesloten van vrijdagavond 16 november tot maandagochtend 19 november en in de richting Antwerpen van vrijdagavond 30 november tot maandagochtend 3 december. Weggebruikers moeten rekening ouden met een extra reistijd  Van 10 – 30 minuten.

Details van de afsluitingen

De afsluitingen zijn als volgt:

Vrijdag 16 november 22.00 uur – maandag 19 november 2018 05.00 uur in de richting Rotterdam

Vrijdag 30 november 22.00 uur – maandag 3 december 2018 05.00 uur in de richting Antwerpen

Tijdens deze weekenden is de brug in de genoemde richting volledig afgesloten voor het wegverkeer.

Brugbediening
Van 15 november tot en met 20 november en van 29 november tot en met 4 december wordt de brug niet bediend. Schepen kunnen onder de vaste brug door of omvaren.

Reserveweekenden
Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld. Eventuele reserveweekenden zijn gepland van 7 t/m 10 december en 14 t/m 17 december.

Omleidingen wegverkeer

De omleidingen voor het wegverkeer zijn langs en boven de weg aangegeven. Omleidingsroutes gaan over de A15, A16, A17 en A59. Daarnaast is de Kiltunnel in het eerste weekeinde van Dordrecht richting de Hoeksche Waard en het tweede weekeinde van de Hoeksche Waard richting Dordrecht vrijgesteld van tol.

Openbaar vervoer en hulpdiensten

Bussen van Connexxion en Arriva en hulpdiensten kunnen met gepaste snelheid over de brug rijden.

Parallelbaan

Gedurende de werkzaamheden in het eerste weekend (16-19 nov) blijft de parallelbaan beschikbaar voor voetgangers, fietsers en bromfietsers.

Het landbouwverkeer kan dan op twee momenten gebruik maken van de parallelbaan, te weten: dagelijks om 12.00 uur en 20.00 uur. U kunt zich melden bij de verkeersregelaar.

In het tweede weekend (30 nov – 3 dec) is de parallelbaan voor al het verkeer beschikbaar.  

Omleidingen scheepvaart

Hoge scheepvaart kan omvaren via het Spui, de Oude Maas en Dordtse Kil. Voor het Spui geldt een maximale diepgang van 2,80 meter.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op werkzaamheden.rijkswaterstaat.nl. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Twitter naar @Rijkswaterstaat of bel 0800 – 8002 (gratis).

Forse opknapbeurt oude bruggen en tunnels

Rijkswaterstaat heeft de komende jaren een forse verjongings- en vernieuwingsopgave voor de bestaande infrastructuur, waaronder de Haringvlietbrug. Veel bruggen en tunnels stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. Bij deze opknapbeurt maken we gebruik van de nieuwste slimme en duurzame technieken. Zo willen we uitval en storingen en daarmee hinder voorkomen in de toekomst. Tot aan renovatie houden we de brug extra in de gaten en voeren we regelmatig onderhoud uit.