Regionale ThuiszittersTop krijgt vervolg

Gezamenlijke aanpak in de regio Zuid-Holland Zuid, om schoolverzuim en schooluitval in terug te dringen, krijgt vervolg.

Op woensdag 28 november 2018 vindt de tweede Regionale ThuiszittersTop plaats.

In de regio Zuid-Holland Zuid gebeurt veel om te zorgen dat ieder kind passend onderwijs krijgt. We spannen ons in om (langdurig) verzuim en thuiszitten te voorkomen en een sluitende aanpak te realiseren.

Als het toch gebeurt, lossen we dit zo snel mogelijk op. Toch kan het beter; nog teveel kinderen in onze regio zitten te lang zonder onderwijs thuis.

De ThuiszittersTop is onderdeel van het in 2017 afgesloten Thuiszitterspact ZHZ. Hierin hebben de organisaties, die betrokken zijn bij passend onderwijs en zorg, het terugdringen van thuiszitten tot gezamenlijke prioriteit gemaakt.

Ze hebben de ambitie uitgesproken dat in 2020 geen enkele leerling langer dan drie maanden thuis zit zonder passend aanbod voor onderwijs en/of zorg.Gemeenten en samenwerkingsverbanden zijn opgeroepen om een helder stappenplan (uitvoeringsagenda) op te stellen om thuiszitten te voorkomen en het aantal thuiszitters terug te dringen. Preventie, samenwerken met de zorg en maatwerk voor kinderen staan daarin centraal.

Tijdens de ThuiszittersTop 2018 kijken we terug op het afgelopen jaar, naar het heden en naar de toekomst. We besteden onder andere aandacht aan het thema ouderbetrokkenheid en gaan met stellingen aan de slag.We zorgen voor een interactief en afwisselend programma. Na afloop is er gelegenheid tot netwerken en napraten.