Ondertekening intentieverklaring ‘Boezem & Co’

In de Burgerzaal van het gemeentehuis ontmoette wethouder Piet van Leenen deze week een wel heel gemêleerd gezelschap: de toekomstige gebruikers van de nieuwe multifunctionele accommodatie ‘Boezem & Co’.

Maar hoe divers de achtergronden ook zijn… er is één gemeenschappelijk doel: de officiële ondertekening van een intentieverklaring. Wat pengekras later beschikt de wethouder over een document met dertien handtekeningen.

Multifunctionele accommodatie

Het gemeentebestuur wil op het terrein van de kinderboerderij aan de Boezemsingel een kleinschalige multifunctionele accommodatie realiseren. Het streven is om de nieuwbouw medio 2019 gereed te hebben.

Het doel is een groene duurzame ontmoetingsplaats te creëren op en rondom het terrein van de kinderboerderij en de speeltuin. Een plek waar iedereen zich welkom voelt en iedereen mee kan doen. Een plek waar verbindingen worden gelegd tussen jong en oud, tussen kwetsbare en vitale inwoners, waardoor er een actieve en levendige gemeenschap ontstaat in de buurt.

In de nieuwbouw is ruimte beschikbaar voor verschillende functies: ontmoeting, educatie, dagbesteding, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, sociaal café en diverse vrije tijdsverenigingen.

1+1=3

Met de ondertekening van de intentieverklaring geven de toekomstige gebruikers van de accommodatie aan dat zij een aantal doelen nastreven. Een belangrijke doelstelling is dat ‘wij samen willen leven, samen willen zorgen en samen zorgen voor het samenzijn’. Oftewel: 1+1=3!

De ondertekeningspartners alias toekomstige gebruikers hebben de intentie om zich, naast het ontplooien van de eigen activiteiten, in te zetten voor het gezamenlijke doel. Daarbij rekening houdend met de andere gebruikers.

Zo worden de diverse ruimtes gedeeld en gezamenlijk gebruikt. Door elkaar te ondersteunen en met elkaar activiteiten te organiseren, ontstaat interactie.

Kortom, de ondertekening van de intentieverklaring betekent de start van het bouwen aan een langdurige samenwerkingsrelatie.

Ondertekening

Namens gemeente Oud-Beijerland zette wethouder Piet van Leenen zijn handtekening. Daarnaast is de intentieverklaring ondertekend door vertegenwoordigers van:

* stichting Pameijer

* Kivido b.v.

* stichting Gemiva-SVG Groep

* speeltuinvereniging ‘SpeelVlucht’

* fotoclub ‘De Hoeksche Waard’

* toneelgroep Mask

* stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard ‘Spelenderwijs’

* stichting Welzijn Hoeksche Waard

* stichting Odensehuis Hoeksche Waard

* Hoeksche Waardse Teken- en Schilderskring

* Groei & Bloei Hoeksche Waard

* hengelaarsvereniging ‘Ons Genoegen’.

Winnende naam

Tijdens de bijeenkomst maakte wethouder Van Leenen ook de naam van de nieuwe multifunctionele accommodatie bekend, namelijk Boezem & Co. Deze winnende naam, ingestuurd door Timo Aldus uit groep 8 van basisschool Keuchenius, werd met applaus beloond door de aanwezigen.

De prijswinnaar kreeg uit handen van de wethouder een toegangskaartje voor klimbos Abel in Poortugaal voor hemzelf en drie vriendjes.

De prijsvraag voor een naam leverde in totaal 248 reacties van leerlingen van veertien scholen op.

Spijkerbroekenactie

Voor de bouw van de nieuwe accommodatie wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande materialen, zoals balken uit sloopwoningen. Ook wel circulair bouwen genoemd. Voor het isoleren van het pand worden spijkerbroeken ingezet. Vanaf 5 november start een huis-aan-huis textielinzamelingsactie.