Ondersteuning verduurzamen bij voedselbank

Tijdens de begrotingsbehandeling door Provinciale Staten op 14 november pleitte de CDA-Statenfractie Zuid-Holland voor een bijdrage van €300.000 om de voedselbanken in staat te stellen om hun werkzaamheden uit te bouwen en te verduurzamen.

De voedselbanken in Zuid-Holland leveren wekelijks voedselpakketten aan circa 9.000 gezinnen van voedsel dat anders weggegooid zou worden. Minder voedselverspilling betekent minder afval en minder vernietigingskosten, wat zodoende bijdraagt aan een circulaire economie. In de twee Zuid-Hollandse distributiecentra wordt het landelijk en regionaal verkregen voedsel verdeeld over de totaal 39 lokale voedselbanken. In totaal werken in Zuid-Holland 2000 vrijwilligers bij de voedselbank, waarvan 700 bij de distributiecentra.

De voedselbanken hebben de ambitie om hun werkzaamheden uit te breiden om meer gezinnen te kunnen bereiken en meer voedselverspilling tegen te gaan. Tegelijkertijd willen de voedselbanken investeren in verduurzaming van de logistieke infrastructuur, zodat een kostenbesparing en milieuwinst behaald kan worden.

“De voedselbank is een duurzame maatschappelijke onderneming van indrukwekkende omvang. En dan te bedenken, dat het werk volledig draait op vrijwilligers en giften. Met die inzet kan het huidige werk gedaan worden, maar ontbreekt het aan tijd en financiële middelen om verder door te ontwikkelen. De bijdrage van € 300.000 stelt hen in staat om een eerste belangrijke stap te zetten op weg naar het verwezenlijken van de ambities om meer mensen te bereiken en meer voedselverspilling tegen te gaan,” aldus CDA-Statenlid Paul Rijken.

Provinciale Staten stemde unaniem in met het amendement. De extra bijdrage wordt ingezet voor onderzoek naar en investeringen in energiebesparende maatregelen van bijvoorbeeld voertuigen, gebouwen, verlichting en koeling. De kostenbesparing die dit oplevert, kan vervolgens structureel ingezet worden om meer gezinnen te bereiken en zo meer voedselverspilling tegen te gaan. “De bijdrage voor verduurzaming draagt zo bij aan de circulaire economie. We zijn blij dat de voedselbanken door de steun van de provincie deze belangrijke ontwikkelslag kunnen maken.”