Officiële overhandiging koelwagen aan Voedselbank

Het is een gegeven dat gemeentelijke digitale postbussen niet bepaald overlopen met complimenten. En al helemaal niet als het over proceduresnelheid gaat. Het spreekt daarom voor zich dat de wethouders Harry van Waveren (Oud-Beijerland)en Arie Mol (Binnenmaas) blij verrast het ‘snelheidscompliment’ van de voorzitter van stichting Voedselbank Hoeksche Waard incasseerden bij de officiële overhandiging van een tweede koelwagen.

Sinds 1 oktober werkt de Voedselbank op een andere manier: als een supermarkt! Door de dagelijkse openingstijden kunnen de ‘cliënten’ verspreid over de week de producten uit de schappen pakken die ze nodig hebben. De zelf samengestelde pakketten zijn niet alleen beter afgestemd op de wensen van het gezin, maar gaan ook voedselverspilling tegen. Er worden namelijk alleen producten gepakt waaraan behoefte is.

Dit betekent wel dat de Voedselbank dagelijks een rondje Hoeksche Waard moet maken om verse producten op te halen. Een tweede koelwagen bleek daarom dringend noodzakelijk. Het ontbreken van financiële reserves in combinatie met de noodzaak om op korte termijn over nog een koelwagen te beschikken, bracht het bestuur ertoe een subsidieverzoek in te dienen bij gemeente Oud-Beijerland. Omdat de Voedselbank een regionale stichting is, werd het verzoek besproken met de andere portefeuillehouders en natuurlijk welwillend gehonoreerd. Gelet op de naderende herindeling, de spoed achter de aanvraag en uit oogpunt van efficiency is afgesproken dat gemeente Oud-Beijerland de kosten voor haar rekening neemt. Kortom, een bijzonder snelle actie, die uiteraard op waardering van het bestuur van de Voedselbank kon rekenen.

Onder toeziend oog van Harry van Waveren en Arie Mol overhandigde Richard Both van Bedrijfswagencentrum Hoeksche Waard de sleutels van de nieuwe koelwagen aan Gert-Jan Onnink, voorzitter van stichting Voedselbank Hoeksche Waard.