Minister op werkbezoek bij Careyn en Hospice Hoeksche Waard

Op 31 oktober 2018 bracht minister Hugo de Jonge een werkbezoek aan Careyn Hoeksche Waard. Hij voerde daar gesprekken met regiomanager Susanne Veenstra, wijkverpleegkundige Caroline Smeets, haar collega’s en enkele cliënten. Ook bezocht hij het hospice waar Careyn de verpleegkundige zorg levert. Na afloop sprak hij op zijn Facebookpagina over ‘twee prachtige voorbeelden van liefdevolle zorg die zich niet laten beperken door wetten of omstandigheden maar de mens centraal stellen.’ Een mooie opsteker voor de medewerkers.

De gesprekken gingen vooral over de samenwerking tussen zorg, welzijn, gemeente, verzekeraars en andere betrokkenen in de wijk en de spilfunctie die de wijkverpleegkundige daarin heeft. De Jonge concludeerde dat de focus op alleen de medische vraag niet alles oplost: “De wijkverpleging heeft ook oog voor welzijn en welbevinden van patiënten en schakelt zo nodig andere expertise in: minder zorg, maar wel meer aandacht.”

Caroline Smeets kon het enorm waarderen dat de Minister zijn woord had gehouden. Hij had tijdens de actiedag ‘meerzorgminderpapier’ namelijk toegezegd een keer een ‘kijkje in de praktijk’ te komen nemen. Zijn bezoek werd door alle aanwezigen positief ervaren. Er was volop aandacht voor de zaken die goed gaan maar ook nog beter kunnen. Ook stimuleerde hij de medewerkers om durf te blijven tonen bij het verlagen van de administratieve last. Dat krijgt overigens nog een vervolg: er zijn afspraken gemaakt om hierover verder te praten.

Caroline Wols, vanuit Hospice Hoeksche Waard, vond het fijn dat ze met haar collega’s heeft kunnen laten zien dat de Hospice zorg niet binnen de muren van het hospice blijft maar juist ook daarbuiten, o.a. door samenwerking met betrokken organisaties in het Palliatief Netwerk. Hierdoor kun je ook hoog complexe palliatieve zorg thuis leveren met daarbij de hospice als kenniscentrum waar men altijd een beroep op kan doen. We gaan er immers voor dat iedereen zelf de plek moet kunnen kiezen waar hij wil sterven mét de expertise die er nodig is! De minister gaf daarnaast aan te willen kijken naar betere financiële mogelijkheden voor tijdelijke opname in de hospice voor ontlasting van de mantelzorgers van palliatieve cliënten.

Zowel de wijkverpleging als het de medewerkers van de hospice hebben de minister een topiclijst aangeboden met actuele thema’s. Waarbij er onder andere aandacht wordt gevraagd voor respijtzorg, andere financiering van de palliatieve zorg, de werkdruk, leefstijlgeneeskunde en het opleiden in de zorg. Hier gaan we zelf al in de praktijk mee aan de slag, zoals met een leerwerkplaats.

Met het aanbieden van de topiclijsten en een recept plus streekproducten voor Hoeksche Waardse Appeltaart kreeg de ontmoeting een ludiek momentje én zo worden de thema’s ook meegenomen naar politiek Den Haag. Het is tevens een mooie uitnodiging om met elkaar in gesprek te blijven: wat bakken wij ervan in de Hoeksche Waard en hoe wordt de taart in Den Haag gebakken?

Foto: ©Maarten van der Voorde.