Lokalen HW: Voor duurzaamheid, maar niet specifiek voor windmolens

De komende jaren is het onderwerp duurzaamheid een belangrijk onderwerp op de agenda voor de Gemeente Hoeksche Waard, ook wij inwoners van de Hoeksche Waard moeten onze bijdrage leveren aan de energietransitie.

Dit is geen gemakkelijke opgave en zal niet zonder het draagvlak van alle inwoner van de Hoeksche Waard gerealiseerd kunnen worden. De Lokalen Hoeksche Waard zijn voorstander van het opwekken van alternatieve energie, maar niet specifiek voor windmolens. De Lokalen Hoeksche Waard concentreert zich meer op andere vormen van alternatieve energie zoals: zonnepanelen op daken, zonneweiden, getijdecentrales in het Spui en aardwarmte.

Lokalen Hoeksche Waard wil ervoor gaan zorgen dat in ieder geval alle Gemeentelijke panden worden voorzien van zonnepanelen en aardgas loos worden. Lokalen Hoeksche Waard gaan invloed uitoefenen op alle nieuwbouwprojecten in de Hoeksche Waard en zorgdragen dat ze nul op de meter zijn, en aardgas loos worden opgeleverd.

Lokalen Hoeksche Waard willen in overleg met de banken en HW wonen, tot een gezamenlijk plan komen voor de verduurzaming van bestaande woningen in de Hoeksche Waard. Een van de eerste stappen zal een programma worden, om mensen bewust te maken van hun eigen verbruik met behulp van een energiecoach.

Al deze punten staan al in ons verkiezingsprogramma. Lokalen Hoeksche Waard is ervan overtuigd dat deze aanpak een bijdrage kan leveren aan een duurzame Hoeksche Waard. Stem op 21 november op lijst 1