Lokalen HW: Naar een beter Openbaar Vervoersnetwerk

Probeert u eens met de bus van Goudswaard naar uw oma of kleinkind in Zuid-Beijerland te gaan. De kans is groot dat u, na een mooie tour door het Hoekschewaards landschap, ongeveer anderhalf uur later bij oma of kleinkind aankomt. Nu is die tour door ons landschap bepaald geen straf, het gevoel dat het wel wat snellerhad gekund verdwijnt toch niet uit het hoofd. Lokalen Hoeksche Waard is dat met u eens, en wil er wat aan doen.

Door de belangen van onze Hoeksche Waarders bij de provincie en vervoersmaatschappijen goed voor het voetlicht te krijgen willen wij tot betere afspraken komen. Betere en schonere bereikbaarheid in en van buiten de Hoeksche Waard, ook ‘s avonds na werk of na het uitgaan ’s nachts in het weekend. Zoals wordt ervaren is er op het gebied van bereikbaarheid op ons eiland nog genoeg te winnen.

Middels een netwerk van kleine klimaat neutrale bussen denken wij een aardige stap in de goede richting te kunnen maken, zo kan ook de frequentie en flexibiliteit omhoog. Het uitgaansleven en deelname aan verenigingsactiviteiten in de Hoeksche waard, heeft hier ook baat bij hebben. Een nachtbus hoeft namelijk niet alleen vanuit Zuidplein naar Oud-Beijerland te rijden, óók de rest van de Hoeksche waard, kan hiermee bediend worden. Naast de 65-plus pas, willen de Lokalen Hoeksche waard laten onderzoeken of een 21-min pas haalbaar is voor bijvoorbeeld niet-studenten.

Een slim en duurzaam mobiliteitsnetwerk in de Hoeksche Waard, biedt voor iedereen en ouderen in het bijzonder de mogelijkheid om actief deel te blijven nemen aan onze samenleving. Het kunnen bezoeken van vrienden, familie en verenigingen op het eiland is belangrijk voor ons leefklimaat. Vanaf 21 november kunnen we het plan in gang gaan zetten, met uw stem op Lijst 1, Lokalen Hoeksche Waard.