Let op, Haringvlietbrug afgesloten!

Weekendafsluiting Haringvlietbrug (A29) voor onderhoud en verwijderen lichtmasten

Rijkswaterstaat voert komend weekend onderhoudswerkzaamheden uit aan de Haringvlietbrug. Daartoe is het nodig om de Haringvlietbrug in de richting van Antwerpen af te sluiten voor wegverkeer. Tevens worden de lichtmasten op de Haringvlietbrug verwijderd. Vanaf maandagochtend 05.00 uur is er dus geen verlichting meer op de Haringvlietbrug. Via tekstkarren krijgen weggebruikers het advies hun snelheid te matigen. Rijkswaterstaat werkt er aan om de verlichting zo spoedig mogelijk te vervangen. 

Details van de afsluiting

Vrijdag 30 november 22.00 uur – maandag 3 december 2018 05.00 uur in de richting Antwerpen.

Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd  Van 10 – 30 minuten.

Brugbediening
Van 29 november tot en met 4 december wordt de brug niet bediend. Schepen kunnen onder de vaste brug door of omvaren.

Omleidingen wegverkeer

De omleidingen voor het wegverkeer zijn langs en boven de weg aangegeven. Omleidingsroutes gaan over de A15, A16, A17 en A59. Daarnaast is de Kiltunnel in de richting van richting Dordrecht vrijgesteld van tol.

Openbaar vervoer en hulpdiensten

Bussen van Connexxion en Arriva en hulpdiensten kunnen met gepaste snelheid over de brug rijden.

Parallelbaan

De parallelrijbaan is beschikbaar voor al het langzame verkeer. 

Omleidingen scheepvaart

Hoge scheepvaart kan omvaren via het Spui, de Oude Maas en Dordtse Kil. Voor het Spui geldt een maximale diepgang van 2,80 meter.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op werkzaamheden.rijkswaterstaat.nl. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Twitter naar @Rijkswaterstaat of bel 0800 – 8002 (gratis).

Forse opknapbeurt oude bruggen en tunnels

Rijkswaterstaat heeft de komende jaren een forse verjongings- en vernieuwingsopgave voor de bestaande infrastructuur, waaronder de Haringvlietbrug. Veel bruggen en tunnels stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. Bij deze opknapbeurt maken we gebruik van de nieuwste slimme en duurzame technieken. Zo willen we uitval en storingen en daarmee hinder voorkomen in de toekomst. Tot aan renovatie houden we de brug extra in de gaten en voeren we regelmatig onderhoud uit.