“Ik kom graag een keer terug”

D66 minister van Engelshoven enthousiast na bezoek aan Actief College: “Ik kom graag een keer terug” Tijdens haar tocht langs de lokalen. ‘Dit voelt echt als een hele fijne school.’, was het eerste wat minister van Engelshoven kwijt wilde.

Zaterdag 17 november bracht de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap een bezoek aan het Actief College in Oud-Beijerland. De minister liet zich graag informeren over wat er speelt binnen het vMBO en hoe het beroepsonderwijs in de Hoeksche Waard een impuls kan worden gegeven. In een rondetafelgesprek deden vertegenwoordigers mee uit het onderwijs, bedrijfsleven en D66. Voorafgaand aan het gesprek kreeg de minister een rondleiding langs de lokalen.

‘Dit voelt als een hele fijne school’ vertelde de minister meteen bij aanvang van het gesprek.

Luc Heeren (bestuurder ACIS): ‘Deze school wordt door vele generaties bezocht. Grootvaders die hier onderwijs hebben genoten, brengen hier kun kleinkinderen naar toe. En door heel goed te marketen op het vakonderwijs, bijvoorbeeld met de naam Actief College zijn we de afgelopen jaren gegroeid van 200 naar 500 leerlingen.’ Monica den Boer: ‘Het is mooi om te zien dat er steeds meer meiden kiezen voor techniek.’

Gesproken werd over drempels in aansluiting tussen vMBO en MBO. Zoals het verlopen van geldigheid van examens. ‘Als je in het eerste jaar examen doet voor bijvoorbeeld Nederlands, dan is het vaak niet meer geldig op het moment dat een leerling naar het MBO gaat. Dan worden examens uitgesteld. ‘Terwijl zou moeten zijn: eens geleerd is altijd geleerd’, gaf kandidaat raadslid Eugene Diederiks aan. ‘We moeten waken voor een generatie laaggeletterden’, vulde raadslid Frits Poutsma aan.

Rianne Koole(directeur school) ‘Een van de drempels voor stages in zorg zijn de kosten van een VOG. Die moeten zelf betaald worden en soms hebben ouders dat geld niet.’ ‘Ik ga dat bespreken met Hugo de Jonge (minister VWS), want dat baart me wel zorgen’, gaf de minister aan.

Geweldig baanperspectief

Marco Struik (ondernemers): ‘Leerlingen kunnen op het eiland terecht bij bedrijven in bijvoorbeeld autotechniek, procesindustrie, elektrotechnische en installatiebedrijven en landbouwinnovatie. Er is dus een geweldig baanperspectief’. ‘Mooi zoiets te koppelen aan een Foodlab waar over wordt gesproken’, vulde Monica aan.

Jan Lokker (sectordirecteur): ‘Een mooi initiatief is het ‘Game on’-event in Dordrecht waar elke twee jaar bedrijfsleven MBO-leerlingen laten kennismaken met innovatie in techniek. De laatste keer kwamen er 1600 leerlingen op af.’

Miranda den Tuinder:’Misschien kunnen we in de tussenjaren een soortgelijk event organiseren met het onderwijs en het bedrijfsleven in de Hoeksche Waard?’

Marco Struik: ‘De herindeling naar één gemeente maakt het allemaal makkelijker om initiatieven aan elkaar te koppelen.’

De minister: ‘Ik vond het fijn en nuttig dit gesprek met jullie te houden. En ik kom heel graag terug om met de leerlingen te praten over hoe zij het onderwijs ervaren en wat zij nog wensen.’ Dat voorstel werd omarmd door iedereen.

De volgende personen zijn namens Acis/AC aanwezig bij het bezoek van de Minister aan de school: Rianne Koole – directeur vmbo ‘Actief College’ (basis, kader, gemengde leerweg en vak-mavo) Jan Lokker – sectordirecteur techniek en media mbo ‘Da Vinci’ Michel Pipping – docent MBO Da Vinci, werkzaam in het Actief College Luc van Heeren – bestuurder Acis openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard Voor de ondernemersvereniging schuift aan Marco Struik, directeur van Struik en Hamerslag en voorzitter van de werkgroep onderwijs van Ondernemersvereniging Hoeksche Waard. Namens D66 Hoeksche Waard zullen aan het gesprek deelnemen; Frits Poutsma; – nummer 5 op de kandidatenlijst van D66 Hoeksche Waard, woordvoerder onderwijs, raadslid van de huidige gemeente Oud-Beijerland en in het dagelijks leven begeleider en adviseur scholen voortgezet onderwijs vanuit zijn rol binnen het HBO. Eugene Diederiks; – nummer 9 op de kandidatenlijst, commissie lid maatschappelijke zaken van de huidige gemeente Cromstrijen en in het dagelijks leven begeleider en adviseur scholen voortgezet onderwijs van zijn rol binnen het HBO. Monica den Boer – Tweede Kamerlid D66 Miranda den Tuinder – Lijsttrekker D66 Hoeksche Waard, fractievoorzitter D66 Cromstrijen.


Beluister hier het interview dat kort voor het bezoek in NieuwsradioHW te horen was.