Gemeente Binnenmaas zorgt voor forse vermindering CO2-uitstoot

Op maandag 5 november ontving wethouder Van Noort het CO2-certificaat 2017 uit handen van de heer Jansen van afvalverwerkingsbedrijf Indaver. De gemeente Binnenmaas ontving dit certificaat vanwege de duurzame verwerking van het groenafval, afkomstig uit snoei- en onderhoudswerkzaamheden, openbaar groen en waterplanten uit de watergangen in de gemeente.

Met dit certificaat verklaart Indaver dat het door de gemeente aangeleverde organisch materiaal op duurzame wijze is verwerkt tot hoogwaardige compost en biomassa. Gebruik van deze duurzame producten in plaats van fossiele alternatieven voorkomt de uitstoot van het broeikasgas CO2 en is dus goed voor het milieu. De vermindering van CO2-uitstoot wordt berekend als het verschil tussen inzet van compost als bodemverbeteraar in plaats van veen of kunstmest, aangevuld met de inzet van biomassa in plaats van fossiele brandstoffen om energie op te wekken.

Door te kiezen voor duurzame verwerking van het gemeentelijk groenafval, draagt gemeente Binnenmaas haar steentje bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Het bedrijf Indaver ontvangt het gemeentelijk groenafval sinds 2014. In 2017 leverde Binnenmaas 1,6 miljoen kilo groenafval, goed voor 147 duizend kilo vermeden CO2-uitstoot. Deze uitstoot is te vergelijken met de CO2-uitstoot van een personenauto die een afstand van maar liefst 536 duizend kilometer aflegt, bij een gemiddeld verbruik van 1 op 10 aan benzine.

Vermindering van CO2 uitstoot staat hoog in het vaandel

Gemeente Binnenmaas hecht veel waarde aan de aanpak van milieuvervuiling, klimaatverandering, de afname van biodiversiteit en de schaarste aan grondstoffen. Daarom zet Binnenmaas onverminderd in op meer duurzame energie en vermindering van de CO2-uitstoot binnen haar gemeentegrenzen.