Galerie De Opkamer open

| 2-31 december

Zondagmiddag 2 december is Galerie De Opkamer, Merwedestraat 21, Maasdam open van 12.00-17.00 uur. De 3 exposanten zijn allen deelnemers van de schildersgroep van het Leger des Heils te Dordrecht waar hun talenten de ruimte krijgen onder leiding van beeldend kunstenaar en medewerker van het Leger des Heils Aart Lagewaard uit Gorinchem. De drie leden van deze groep die exposeren zijn Jan van de Graaf, Arie de Wildt en Mark Burung. De werken die ze maken mogen er zijn en tonen een zeer gevarieerd geheel van onderwerpen en stijlen.

Werk van Mark Burung

Het Leger des Heils zet zich al jaren in voor mensen zonder helper. Zij ondersteunen mensen om weer grip te krijgen op het leven en samen werken ze aan het door hen geformuleerde doel.

Structuur door middel van werk en het (her)ontdekken van talenten zijn belangrijke pijlers voor het herstel van het gewone leven.

Een expositie als deze betekent veel voor de deelnemers: waardering, een schouderklop, het helpt hen om zich naast cliënt ook gewoon een mens met talenten en mogelijkheden te voelen.

Galerie de Opkamer werkt hier met overtuiging aan mee. De expositie duurt tot eind december (www.galeriedeopkamer.nl)