Duurzaamheid tijdens ledenavond LTO Noord, afdeling Hoeksche Waard

Op maandagavond 5 november vond in de Eendrachtshoeve te Zuid-Beijerland een ledenavond plaats van LTO Noord, afdeling Hoeksche Waard, waarbij de Energieke Regio en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) mochten komen vertellen over duurzaamheid. Wethouder Gerard den Boer, Regionaal portefeuillehouder Energie en Klimaat bij Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW), opende de ledenavond. De opkomst van de ledenavond was groot, er waren zo’n 50 agrariërs naar de bijeenkomst gekomen.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering, die in het voorjaar plaatsvond, hield Energieke Regio al een korte inleiding over o.a. de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’. Nu ging Energieke Regio verder met het motto ‘Wij helpen u graag te verdienen aan duurzaamheid’. Aan de orde kwamen subsidieregelingen, fiscaliteit en voorbeelden van gerealiseerde duurzaamheidsprojecten bij agrarische bedrijven.

OZHZ
Studenten van de HAS Hogeschool gaan onder begeleiding van OZHZ aan de slag met een project om energie te besparen en lokaal op te wekken in de agrarische sector van de Hoeksche Waard. Tijdens de ledenavond lieten de studenten met een filmpje hun aanpak zien. Agrariërs konden zich tijden de ledenavond aanmelden om deel te nemen aan het project. OZHZ legde o.a. uit welke wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen geldt voor agrariërs.

Energieke Regio Hoeksche Waard
Het project Energieke Regio organiseert laagdrempelig en onafhankelijk advies en werkt samen met lokale adviseurs op o.a. het gebied van Energie Prestatie Advies (EPA),installaties, verlichting, regeltechniek, bouwkunde, (collectieve) energiecontracten, het opwekken van duurzame energie en fiscaliteit. Zonder winstoogmerk wordt in het belang van eigenaren van zakelijk en maatschappelijk vastgoed advies gegeven.
Ondernemers welkom om deel te nemen Alle ondernemers in de Hoeksche Waard die willen bijdragen aan een energieke Hoeksche Waard zijn welkom om deel te nemen aan Energieke Regio. Met de aanpak van Energieke Regio – de toepassing van duurzaamheidsmaatregelen – kan geld worden bespaard. Ook kan een bedrijf zich beter positioneren als maatschappelijk verantwoorde organisatie.

Voor meer informatie over Energieke Regio kunt u contact opnemen met Jaap Willem Eijkenduijn, 06 53 15 91 75.