Cromstrijen’98 HW : tegen hondenbelasting en voor faunabeheer op politieke agenda.

Een tijdje geleden kwam er een bericht op Facebook langs, waarin glashard werd gesteld dat ze al die “klere ganzen” maar moesten afschieten. Dat is een pijnlijke dier-onvriendelijke opmerking en spreekt boekdelen, aldus lijsttrekker Werner de Jong. Wij begrijpen heel goed dat de op boerenland neerstrijkende ganzen erg hinderlijk kunnen zijn, maar om dan meteen een vuurpeloton hierop los te laten is wel heel erg kort door de bocht. Er zijn hiervoor ongetwijfeld ook nog andere alternatieven te bedenken. Wij willen graag het onderwerp fauna op de politieke agenda zetten om de mogelijkheden in de breedste zin van het woord te verkennen en om hiervoor beleid te maken. Naast de doorsnee diersoorten komen hier ook veel bijzondere en zeldzame soorten voor. Hoe gaan wij daarmee om? De Hoeksche Waard kan zich op de kaart zetten door te laten zien dat wij ook goed omgaan met dit onderdeel van de natuur of zoals in kerkelijke kring “schepping” wordt gezegd. De ark van Noach zat immers ook stampvol met dieren om ze te redden van de zondvloed.

Wij vinden het met zijn allen uitstekend dat wij een mooi groen eiland zijn met een mooie natuur, maar vergeten te vaak dat dieren daar ook een belangrijk deel van uitmaken. De nieuwe gemeente zou een landschapsecoloog kunnen aannemen. Die kan zich naast de landschappelijke inrichting ook bezighouden met de voorbereiding van beleid inzake faunabeheer.

Tot op heden komt alleen het onderwerp hondenbelasting jaarlijks in de gemeenteraad voorbij als extra inkomstenbron voor de gemeentelijke kas. De geïnde belasting wordt helemaal niet gebruikt voor het onderwerp waarvoor deze geheven wordt. Deze is in strijd met het gelijkheidsbeginsel, want waarom wordt alleen een deel van de inwoners hiermee opgezadeld, terwijl andere inwoners ook veel dieren hebben, die hun behoefte op straat doen of in tuinen en plantsoenen? Afschaffen dus! Als je belasting wilt heffen, noem het beestje dan bij de juiste naam.

Bron: CromstrijenHW ’98