Cromstrijen’98 HW: “jeugdzorg is een geldrondpompmachine”.

Lijsttrekker Werner de Jong:

“In de afgelopen raadsperiode werd voortdurend aan de gemeenteraden gevraagd om veel geld bij te passen, omdat dit niet genoeg zou zijn en de vraag naar jeugdzorg steeds meer stijgt. De raden hebben onvoldoende zicht op waar dit geld echt naartoe gaat, dus heeft iedereen, als op de automatische piloot vliegend, steeds maar akkoord gegeven. Voortdurend wordt hierbij de term gebruikt dat “de jeugd niet tussen wal en schip in mag komen”. Deze dooddoener horen wij al 4 jaar langskomen en is inspelen op emoties, maar het lost in praktische zin totaal niets op.

De jeugdzorgorganisaties zijn te ingewikkeld en te groots opgetuigd. Er gaan grote bedragen in om waar je als raad op hoofdlijnen zou moeten kunnen sturen, maar dit is door een ondoorzichtelijke organisatie vrijwel niet mogelijk.

Door de beslissing om dit van de rijksoverheid naar de gemeenten door te schuiven, met een substantiële bezuiniging daaraan gekoppeld, vraagt dit om een geheel andere opzet. De gemeenten moeten de regie in eigen hand kunnen nemen en na een duidelijke analyse aan de voorkant pas daarna de professionele instanties gaan inschakelen. Ook het onderscheid maken tussen grote gemeenten en de overige regio’s zou al een belangrijke stap hierin kunnen zijn. Het op één grote hoop vegen van een grote groep gemeenten,  is een verkeerde manier.

Volgens de huidige werkwijze komt het probleem van een jongere direct terecht bij de jeugdzorg en wordt er een groot apparaat in werking gesteld wat veel geld kost. Onlangs nog vertelde een jongere in het nieuws dat hij niet meer wist wie zijn voogd was, omdat er wel 20 mensen met zijn case bezig zijn. Dit is absurd en hoor je helaas veel, maar is wel illustratief voor het probleem.

Wij zijn ervan overtuigd dat de professionals, die vanuit de jeugdzorgorganisaties problemen proberen op te lossen en de jeugd begeleiden, hun werk prima doen, waarvoor wij ook graag onze complimenten geven. Cromstrijen’98 HW wil echter ook graag van alle cliënten zelf horen dat ze de juiste zorg krijgen, dus dat het geld daar terecht komt waar het voor bedoeld is.

We staan aan de vooravond van een grote noodzakelijk verandering in de jeugdzorgorganisaties, want ooit is het geld op en kunnen wij helemaal niets meer doen voor de jeugd. Wij pompen nu alleen maar geld rond en een oplossing is nog ver weg. De Rijksoverheid moet haar verantwoordelijkheid nemen voor deze transitie en meewerken aan een verbetering van de organisatie in de jeugdzorg. De inwoners moeten de juiste zorg krijgen, die ze werkelijk nodig hebben, en mogen niet het kind van de rekening worden.”