Concept begroting 2019 gemeente Hoeksche Waard

De concept begroting 2019 van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard is behandeld door de stuurgroep Hoeksche Waard. Deze stuurgroep bestaat uit de burgemeesters en vijf wethouders van de vijf huidige gemeenten. De concept begroting 2019 is een overdrachtsdocument voor het nieuwe college van burgemeester en wethouders dat na de gemeenteraadsverkiezingen gevormd wordt. De stuurgroep neemt op dit moment dus geen besluit over de begroting, maar doet wel het voorwerk voor het nieuwe college. Het nieuwe college bereidt begin 2019 zo snel mogelijk de begroting 2019 verder voor. Vaststelling vindt dan door de nieuwe gemeenteraad plaats in het eerste kwartaal van 2019.

Nog geen geld opgenomen voor nieuwe plannen Deze concept begroting geeft een beeld van de globale omvang van de inkomsten en uitgaven in het komende jaar, gebaseerd op de historische gegevens van de vijf gemeenten. De nieuwe gemeente begint met een behoorlijke reservepositie. De begroting is beleidsarm. Dat betekent dat er geen uitgaven in zijn opgenomen voor nieuwe plannen. Dit is namelijk afhankelijk van de (toekomst)plannen van de nieuwe gemeenteraad. Als de nieuwe gemeenteraad besluit geld te besteden aan nieuwe onderwerpen die nu nog niet in de begroting zijn opgenomen, moeten de bedragen hiervoor vervolgens een plek krijgen in de uitwerking van de begroting 2019.

Gemeentelijke heffingen Een aantal heffingen, zoals de leges voor huwelijken, paspoorten, rijbewijzen en omgevingsvergunningen is per 1 januari 2019 voor alle inwoners van de Hoeksche Waard gelijk. Andere heffingen, zoals de rioolheffing en de begrafenisrechten, worden pas per 1 januari 2020 gelijk voor de inwoners van de vijf voormalige gemeenten. Een besluit over de hoogte van de OZB moet vóór 1 april 2019 worden genomen. Dit gebeurt bij vaststelling van de begroting. Dat besluit heeft een terugwerkende kracht tot 1 januari 2019. Dit tarief is dus in 2019 voor alle inwoners gelijk. Meer informatie over de voorbereidingen op de fusie vindt u op www.gemeentehw.nl. Volg voor meer informatie ook de pagina Gemeente Hoeksche Waard op Facebook en op Twitter het account @gemeenteHW.