CDA: Verouderde bedrijfsterreinen en leegstaande kantoren herbesteden

Bij het vaststellen van de begroting 2019 door Provinciale Staten op 14 november pleitte de CDA-Statenfractie Zuid-Holland ervoor meer geld om de woningbouw te versnellen door verouderde bedrijfsterreinen, detailhandelslocaties en leegstaande kantoren aan te pakken. Het voorstel om hiervoor € 3 miljoen te reserveren in de begroting werd door Provinciale Staten aangenomen.

De economie is de afgelopen jaren sterk veranderd; de werkloosheid daalt steeds verder en de overheid boekt zelfs financiële overschotten. Tegelijkertijd zijn in deze tijden van hoogconjunctuur de prijzen van woningen weer helemaal terug op of zelfs ruim boven het oude niveau van voor de crisis. Met als resultaat een snelgroeiend, dreigend tekort aan betaalbare woningen, zo ook in de provincie Zuid-Holland. Onder meer door de vergrijzing, het toenemende aantal alleenstaanden en de groeiende toestroom van arbeidsmigranten is er een enorme behoefte aan extra woningen. Helaas lukt het nog steeds niet om aan die behoefte tegemoet te komen.

Desondanks staan nog steeds veel kantoren leeg, zijn bedrijventerreinen verouderd en kent de detailhandel structureel grote ontwikkelingen, los van conjuncturele schommelingen. Diverse detailhandelslocaties functioneren slecht, waaronder verouderde woonboulevards. Bij de strategische verkenningen wordt ingegaan op de noodzakelijke aanpak van al deze locaties, waar de provincie volgens het CDA een actieve rol in moet pakken.

“Daarnaast speelt het punt dat we in onze provincie ook heel zorgvuldig willen en moeten omgaan met iets dat steeds schaarser wordt: ruimte,” aldus CDA-fractievoorzitter Meindert Stolk. “We hebben behoefte aan huizen, maar we willen tegelijkertijd zuinig zijn op de open gebieden. Door deze verouderde locaties geschikt te maken voor een woonfunctie kunnen we zo optimaal mogelijk met de beschikbare ruimte omgaan.”

Het voorstel werd door Provinciale Staten op 14 november aangenomen. CDA-fractievoorzitter Meindert Stolk is blij met de keuze van Provinciale Staten. “Er is tempo gewenst om deze locaties aan te pakken en het is goed dat wij als provincie hier dan ook budget voor beschikbaar stellen.”