(Bijzondere) Raadsvergadering in Korendijk

Op dinsdag 4 december 2018 wordt in het gemeentehuis van Korendijk, Voorstraat 31 in Piershil, een (bijzondere) openbare vergadering van de raad gehouden. De raadsvergadering begint om 15.30 uur. Iedereen die hierbij aanwezig wil zijn is van harte welkom. Deze vergadering is ter inleiding van het afscheid van de gemeenteraad van Korendijk in het bijzijn van genodigden en zal daarom van korte duur zijn.

Op de agenda van de raad staan de volgende raadsvoorstellen:

  • Ontwerp-bestemmingsplan Nieuw-Beijerland Zuid II
  • Vaststelling bestemmingsplan Kernen Korendijk 2018
  • Vaststelling wachtgeldverplichtingen jaarrekening 2018
  • Vaststelling laatste begrotingswijziging
  • Goedkeuring college instemming wijziging regeling SVHW
  • Vaststelling diverse belastingverordeningen (geharmoniseerd)

Agenda en vergaderstukken

De vergaderstukken zijn te raadplegen via deze link.

Vergadering raad live te beluisteren

Het is mogelijk de raadsvergadering live te beluisteren via deze link. Bent u niet in de gelegenheid deze uitzending te volgen dan kunt u deze, via dezelfde link, op een later tijdstip alsnog beluisteren.

Foto: Sanne Waldekker-RTV Rijnmond