Ruimtelijke analyse Hoeksche Waard Energieneutraal 2040

Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW) en Provincie Zuid-Holland (PZH) hebben samen met diverse organisaties in de Hoeksche Waard gewerkt aan de ‘Ruimtelijke analyse Hoeksche Waard Energieneutraal 2040’.

Impact energietransitie op de Hoeksche Waard
In de ‘Energievisie Hoeksche Waard 2016-2020’ heeft de Hoeksche Waard zich als doel gesteld om in 2040 energieneutraal te zijn: alle energie die de regio gebruikt, wordt lokaal duurzaam opgewekt. De realisatie van deze doelstelling gaat niet vanzelf. Forse maatregelen voor o.a. energiebesparing en opwekking van energie zijn noodzakelijk. Daarbij moeten keuzes worden gemaakt.
Adviesbureau BVR heeft in opdracht van SOHW en PZH de ruimtelijke impact van de energietransitie voor de Hoeksche Waard verkend. Er zijn afgelopen periode drie atelierbijeenkomsten georganiseerd. Onder de deelnemers bevonden zich mensen van de Provincie Zuid-Holland, bestuurders en raadsleden van de vijf gemeenten en diverse partijen op het gebied van energie en duurzaamheid.

Ruimtelijke analyse Hoeksche Waard Energieneutraal 2040
De keuzemogelijkheden voor o.a. energiebesparing en opwekking van energie werden door partijen gezamenlijk in beeld gebracht. Er werd, onder meer met behulp van ruimtekansenkaarten, onderzocht wat het ruimtelijk betekent als de Hoeksche Waard energieneutraal is. Op basis van verschillende scenario’s werd uiteindelijk een keuze gemaakt in inzet en uitvoering. Dit resultaat is verwoord in de ‘Ruimtelijke analyse Hoeksche Waard Energieneutraal 2040’, waarvan de vijf colleges en vijf gemeenteraden inmiddels kennis hebben genomen.

Alle informatie hierover is te vinden op de website van SOHW. Dit project is onderdeel van het Gebiedsprogramma Hoeksche Waard waarin de regio samenwerkt met de provincie Zuid-Holland. Doel van het programma: de economische vitaliteit van het gebied versterken en de kwaliteit van de leefomgeving op niveau houden. Dit wordt gedaan door bestaande gebiedsvisies, activiteiten en ontwikkelingen met elkaar te