Zorgwaard-CardioVitaal hartrevalidatieprogramma

“Hartrevalidatie verkleint de kans op een terugval met 50%”

Vanaf 1 november start Zorgwaard met het aanbieden van hartrevalidatie in Rembrandt in Oud-Beijerland. Hiervoor werkt de organisatie samen met de gerenommeerde zorgaanbieder CardioVitaal. Cliënten kunnen voortaan dichtbij huis, in een prettige omgeving aan hun herstel werken en hoeven hiervoor niet meer naar het ziekenhuis. Het CardioVitaal revalidatieprogramma gaat uit van een multidisciplinaire zorgaanpak, waarin verschillende specialisten nauw samenwerken. De aanpak richt zich niet alleen op fysiek en geestelijk revalideren, maar ook op het ontwikkelen én vasthouden van een gezonde levensstijl, wat de kans op een terugval verkleint. “Het doel van het programma is dat mensen zich na afloop blijvend(!) vitaal en energiek voelen,” aldus Maroesjka Radder, Manager behandeling en welzijn bij Zorgwaard.

Maatwerk programma
Binnen CardioVitaal werken cardioloog, (huis)arts, verpleegkundige, fysiotherapeut, psycholoog, diëtist, verpleegkundig specialist en maatschappelijk werker samen. Het hartrevalidatieprogramma wordt altijd op maat samengesteld. Centraal staat de zogenaamde Z3-methode, waarbij zelfvertrouwen, zelfregulatie en zelfmanagement centraal staan. Blijvend vitaal Dat ‘zelf doen’ is volgens Radder erg belangrijk. “Het is belangrijk dat de patiënt na afloop het gezonde gedrag volhoudt in het dagelijks leven. Bij traditionele programma’s wordt de patiënt na afloop vaak onvoldoende begeleid om gezonder te leven. Wij sturen hier actief op aan. Naast intensieve persoonlijke begeleiding biedt CardioVitaal als enige hartrevalidatieprogramma in Nederland ondersteuning via eCoaching, zowel tijdens als na afloop van het programma. Patiënten hebben via een persoonlijke app (Mijn HeP) toegang tot belangrijke informatie en kunnen rechtsreeks vragen stellen aan de eCoach. Zij kunnen tevens zelf hun activiteiten monitoren, zoals lichamelijke beweging een eetgewoonten. Dit inzicht helpt bij het in stand houden van een gezonde levensstijl.”

Voor wie?
Hartrevalidatie is bedoeld voor iedereen, jong en oud, die recent een hartoperatie heeft ondergaan of bekend is met een hartaandoening. Zorgwaard werkt samen met met lokale huisartsen en ziekenhuizen in de omgeving. Zij kunnen patiënten voortaan doorverwijzen naar CardioVitaal. Het programma duurt drie tot vier maanden en wordt geheel vergoed.

Algemeen
Het revalidatieprogramma CardioVitaal is vormgegeven volgens de laatste richtlijnen. Het programma wordt in de Hoeksche Waard aangeboden door Zorgwaard. Zorgwaard biedt inwoners van de Hoeksche Waard hulp en ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Dit varieert van het uitlenen van medische hulpmiddelen en huishoudelijke ondersteuning tot dagbesteding en langdurige zorg. Met CardioVitaal breidt Zorgwaard het aanbod uit en brengt de organisatie zorg dicht(er)bij de mensen.