Weer meer mensen naar de Hoeksche Waard verhuisd!

Sinds 2016 verhuizen er meer personen en huishoudens naar de Hoeksche Waard dan er uit vertrekken. De cijfers van het eerste halfjaar van 2018 laten zien dat er weer meer mensen in de Hoeksche Waard zijn komen wonen. Dit blijkt uit de Verhuis- en woonmonitor Hoeksche Waard uitgevoerd in opdracht van SOHW voor de vijf gemeenten van Hoeksche Waard. De monitor volgt woningmarktontwikkelingen in de regio en de verhuisstromen van en naar het eiland.

De Hoeksche Waard is met name aantrekkelijk voor personen onder de 65 jaar en voor gezinnen met kinderen. Vooral uit de regio Rijnmond komen er veel huishoudens naar de Hoeksche Waard. In de eerste zes maanden van 2018 kwamen er 285 personen meer naar de Hoeksche Waard dan dat er vertrokken. Deze migratie zorgt voor verjonging, wat goed is voor de vitaliteit van het eiland.

Verder blijkt dat in de eerste helft van 2018 het vestigingsoverschot verder is toegenomen. Dit zien we terug in alle leeftijdscategorieën, behalve bij de 65-plussers. Eén op de vijf bewoners van de Hoeksche Waard is momenteel 65-plusser, maar zij vestigen zich nauwelijks in de regio.

Uit de monitor blijkt ook dat de woningmarkt krapper wordt. De woningen worden tegen hogere prijzen verkocht dan de vraagprijs en de huizen staan gemiddeld 75 dagen te koop. Ter vergelijking: begin 2016 stonden huizen gemiddeld 199 dagen te koop. Piet van Leenen, bestuurlijk regionaal trekker en verantwoordelijk voor het domein ‘Wonen in de Hoeksche Waard’ blijft benadrukken dat deze onderzoeksgegevens de wens en de noodzaak voeden om voortgang te maken met woningbouw: “De cijfers laten wederom zien dat de Hoeksche Waard steeds aantrekkelijker wordt als gezinseiland. Het is belangrijk dat we voldoende blijven bouwen, willen we aan de vraag kunnen voldoen en de huizen betaalbaar houden.” Uit de monitor blijkt ook dat in de eerste helft van 2018 minder huizen verkocht zijn in de Hoeksche Waard. In de eerste helft van 2017 waren dit nog 444 transacties, tot medio 2018 waren er 380 transacties.