Waarom voor VVD Hoeksche Waard kiezen?

Omroep Hoeksche Waard vroeg aan elke deelnemende partij aan de gemeenteraadsverkiezing hun speerpunten op schrift te stellen. Hieronder vindt u de bijdrage van VVD.


Kies voor doen!

De Hoeksche Waard is een prachtig gebied om te wonen, te werken, te recreëren, te ondernemen en te genieten. Om deze kenmerken in de toekomst te behouden staan we voor grote uitdagingen zoals een goede bereikbaarheid, een veilige woonomgeving, een gebied waarin ondernemers ruimte krijgen om te ondernemen, betaalbare zorg en vooral meer woningen. Extra woningen zijn nodig voor senioren en jongeren die in de Hoeksche Waard willen blijven wonen en om jong en oud van buitenaf aan te trekken. Jonge gezinnen zijn hard nodig om de verwachte afname van de beroepsbevolking en toenemende vergrijzing het hoofd te bieden en om voorzieningen zoals winkels, accommodaties en dienstverlening in stand te houden.

Dorpen en wijken staan centraal

Nu we één gemeente worden is een grote zorg van inwoners: blijven de voorzieningen in mijn dorp of wijk op peil? Een begrijpelijke zorg. Het uitgangspunt van de VVD is: wat is moet blijven. We zetten ons dan ook in om de leefbaarheid van de dorpen en wijken in stand te houden. We hebben voor ieder dorp dan ook concrete plannen en voorstellen gemaakt. Ook willen wij dat ieder dorp wordt ‘bediend’ door een “eigen” wethouder en dat er één aanspreekpunt is voor het dorp (of wijk) waar inwoners terechtkunnen met vragen.

In het kort staat de VVD voor:

* Een gemeente waar het prima en veilig wonen is.

* Een gemeente waar ruimte is voor ondernemers, agrariërs en toeristen.

* Een gemeente waarin iedereen meedoet.

* Een gemeente die er is voor haar inwoners.

En dat alles uiteraard tegen zo laag mogelijke kosten.

VVD Hoeksche Waard is een lokale, liberale volkspartij

Wij staan voor een veilige samenleving waarin iedereen meedoet, ongeacht geloof, ras of achtergrond. Wij sluiten niemand uit. Niet afkomst, maar toekomst staat centraal. Niet geloof, maar gedrag. Niet de groep, maar het individu. De VVD accepteert niet dat mensen in een hoek worden gezet, maar ook niet dat mensen dat zelf doen want wij, liberalen, zijn optimistisch en gaan uit van eigen kracht. Daar hoort een gemeente bij die luistert naar haar inwoners en ondernemers, ruimte geeft voor eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid. Een gemeente die kritisch is over extra regels en de regels die er zijn handhaaft zoals je van een betrouwbare overheid mag verwachten. Die kansen creëert voor iedereen om verder te komen en zuinig is met het uitgeven van belastinggeld.

Onze standpunten, onze kandidaten en ons programma staan op www.vvdhoekschewaard.nl.