Waarom voor Progressief Hoeksche Waard kiezen?

Omroep Hoeksche Waard vroeg aan elke deelnemende partij aan de gemeenteraadsverkiezing hun speerpunten op schrift te stellen. Hieronder vindt u de bijdrage van Progressief Hoeksche Waard.


PHW een progressieve partij voor iedereenProgressief Hoeksche Waard is een nieuwe partij in de Hoeksche Waard die voor progressieve politiek staat. De partij vindt de menselijke maat belangrijk. Iedereen moet de kans hebben gezond en gelukkig te leven, in een dorp met bekenden, familie en vrienden. In dat dorp zijn goede voorzieningen aanwezig met goede zorg voor jong en oud. Die zorg is niet gebaseerd op tarieven en minuten, maar draait om mensen. In samenspraak met deze mensen willen wij naar antwoorden zoeken op de veranderen-de samenleving en perspectief bieden voor de toekomst.

v.l.n.r. Iwan Mahadew, Britt van Daalen, Carola Schouten en Leon Boënne

PHW is voor een eerlijk beleid, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dra-gen, maar waar ook iedereen naar zijn of haar mogelijkheden bijdraagt. Niemand valt buiten de boot, iedereen kan volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Mensen die het tijdelijk of langer even tegenzit, verdienen ondersteuning. Vanuit hun omgeving, vanuit verenigingen en vanuit de gemeente.

PHW staat voor een toekomstbestendig, duurzaam beleid. Voor een Hoeksche Waard waar het mooi, rustig, veilig en aangenaam leven is en waar voldoende werk beschik-baar is. PHW vindt het belangrijk dat dorpen hun eigen karakter behouden, die via goede verbindingen goed bereikbaar zijn. Progressief Hoeksche Waard is PRO-HW.

De kandidaat-raadsleden van PHW staan achter het verkiezingsprogramma dat de partij wil uitvoeren en zijn bereid het progressieve gedachtegoed uit te dragen. Uiter-aard doen zij dat in samenwerking met de raads- en burgerraadsleden van andere par-tijen. PHW hoopt dit progressieve geluid de komende jaren voor de gehele Hoeksche Waard voort te zetten. Met een mooie verkiezingsuitslag hopen de vertegenwoordi-gers van de partij zitting te nemen in het eerste college van burgemeester en wethou-ders van de nieuwe gemeente.

Tekst: Iwan Mahadew, lijsttrekker PHW.