Waarom voor Onafhankelijk Hoeksche Waard kiezen?

Omroep Hoeksche Waard vroeg aan elke deelnemende partij aan de gemeenteraadsverkiezing hun speerpunten op schrift te stellen. Hieronder vindt u de bijdrage van Onafhankelijk Hoeksche Waard.


Wij hebben energie zat! Juist nu, in dit tijdsgewricht, is de Hoeksche Waard in de positie een belangrijke rol te spelen in de energietransitie en daar de voordelen van te plukken. Niet voor een paar maar voor alle bewoners van de Hoeksche Waard:
De gemeente HW ontvangt jaarlijks ongeveer 100 Miljoen van de Staat der Nederlanden waarvan 65 Miljoen geoormerkt is zodat 35 Miljoen “vrij besteedbaar” is door de gemeente.Een éigen energiepark, notarieel gecontroleerd, met 100 windturbines a 10 MW om de Hoeksche Waard heen en langs de A29 levert jaarlijks nog eens 35 Miljoen extra op welke besteed kan worden aan jeugd, ouderen, armoede, cultuur, zorg, etc. Eén dag storm brengt €1 miljoen in het Hoeksche Waardse laadje.
Alleen al de CO2 emissierechten brengen de rente op, zo’n € 20 miljoen per jaar.
Het is niet zo moeilijk als wordt voorgespiegeld.2 (?) vliegen in 1 klap:
– verantwoordelijkheid nemen tav fossiele energiewedloop oorlogen met desastreuze gevolgen zoals vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Afrika
– verantwoordelijkheid nemen tav klimaatverandering
– onafhankelijk worden van de grillen van dictators in de 1e, 2e en 3e wereld.
– gratis van het aardgas af.
– lagere kWh prijs < € 0.10
– bevoordeling van bedrijven en werkgelegenheid
– voorsprong nemen in techniek en deze daarna gaan exploiteren
– drooglegging van de polder garanderen door aandrijving van gemalen en rioolpompen met duurzame energie
– voedselzekerheid
– waarde stijging van eigen woningenBelangrijk is dat dit plaats kan vinden zonder provinciaal dictee omdat onzichtbare belangenverstrengelingen roet in het eten kunnen gooien.

De toekomst lacht ons tegemoet! Kies lokaal.

Tekst: Jaap Cappon, fractieleider Onafhankelijke Hoeksche Waard.