Waarom voor Lokalen Hoeksche Waard kiezen?

Omroep Hoeksche Waard vroeg aan elke deelnemende partij aan de gemeenteraadsverkiezing hun speerpunten op schrift te stellen. Hieronder vindt u de bijdrage van Lokalen Hoeksche Waard.


Mens voorop, zorg en bereikbaarheid op maat.Als inwoner, vrijwilliger, mantelzorger of lid van een vereniging, we hebben allemaal met elkaar te maken. Je hebt buren of doet en organiseert samen iets. Uw welzijn moet daarom centraal staan bij alles wat een gemeente bedenkt of doet. Zeker als het gaat om zorg voor elkaar tijdens ziekte, bij éénzaamheid of de bereikbaarheid van zorg. Maar ook het kunnen bereiken van vrienden, familie of kennissen die wat verder op wonen, is belangrijk. Bij u in de buurt kunt u terecht voor gemeentelijke diensten. En als u dat wilt wordt bijvoorbeeld uw Rijbewijs gewoon thuis bezorgt. Daarom heeft Lokalen Hoeksche Waard als belangrijkste punt: Mens voorop, zorg en bereikbaarheid op maat.Een onafhankelijke en pragmatische aanpak.

Lokalen Hoeksche Waard functioneert onafhankelijk van politiek Den Haag. Lokalen Hoeksche Waard neemt haar eigen beslissingen in het belang van burgers. Door deze onafhankelijkheid kunnen wij zaken praktisch en onafhankelijk beoordelen op wat haalbaar, zinvol en redelijk is en aansluit bij de wensen van de inwoners van de Hoeksche Waard. Regels zijn nodig maar mogen voor vrijwilligers, inwoners of ondernemers geen drempel opwerpen bij hun werkzaamheden. Onnodige regels en verordeningen schaffen wij af. Lokalen Hoeksche Waard is onafhankelijk en pragmatisch.

Belangen van inwoners zijn leidend.

Lokalen Hoeksche Waard gaat u actief betrekken bij gemeentelijke plannen in uw woonomgeving. Of het nu gaat om bouwplannen voor woningen of het opbreken van de straat; samen met u en andere geïnteresseerden worden deze plannen vorm gegeven. De wijze van wonen, de wijze waarop dorpsbewoners en verenigingen actief met elkaar omgaan, musea, kerken en het cultureel erfgoed zijn de bouwstenen en het cement van onze cultuur. Die lokale sfeer willen we versterken door de verenigingen met hun vrijwilligers te ondersteunen bij wat ze nodig hebben. Onze derde speerpunt is dan ook; Belangen van inwoners, zijn voor ons leidend.

Tekst: Albert Scheerhoorn