Waarom voor Hoeksche Waardse Senioren Partij (HWSP) kiezen?

Omroep Hoeksche Waard vroeg aan elke deelnemende partij aan de gemeenteraadsverkiezing hun speerpunten op schrift te stellen. Hieronder vindt u de bijdrage van Hoeksche Waardse Senioren Partij.


Het is dan eindelijk zover! De Hoeksche Waardse Senioren Partij (HWSP) is opgericht en we gaan mee doen met de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Een partij voor iedereen maar met specifieke aandacht voor de grote groep ouderen in de Hoekse Waard. Er zijn nu al 38.000 inwoners die 50 jaar of ouder zijn. Zij zijn de bouwers van onze hedendaagse samenleving en verdienen alle respect en de gewenste en noodzakelijke aandacht. Daar schort het momenteel nog teveel aan. Lang niet iedereen krijgt de zorg en persoonlijke aandacht die men verdient. Velen komen hun huis niet uit vanwege financiële of fysieke problemen en lijden een leeg en eenzaam bestaan. Daar moet verandering in komen en wij hebben daar goede plannen voor. De gemeente moet hier een sturende en ondersteunende rol in spelen. Mobiliteit is voor iedereen belangrijk maar niet voor iedereen bereikbaar. Daarom willen wij gratis openbaar vervoer in de daluren voor alle AOW-gerechtigden en de minima. Voor een bezoekje aan familie of vrienden of om te gaan winkelen, ergens op ons eiland, naar Flakkee of naar Dordrecht of Rotterdam. Want niet alle gepensioneerden zijn rijk en welgesteld. Vooral onder de alleenstaande ouderen heerst veel armoede. De pensioenen zijn al jaren niet aangepast aan de inflatie. De kosten van levensonderhoud stijgen elk jaar. De uitvoering van de WMO blijkt lastiger dan verwacht en is onvoldoende om de problemen te verzachten laat staan ze op te lossen.

Met de vorming van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard mag de aandacht voor de dorpskernen niet verslappen. Niet overal zijn gelijkwaardige voorzieningen en dat geldt zeker ook voor de soms slechte en gevaarlijke verkeerssituaties. Ook de bereikbaarheid van sommige dorpen en de door-stroming van het verkeer laat te wensen over. De HWSP wil dat er een totaalplan wordt opgesteld om dit aan te pakken. Wij vinden dat er in elke dorpskern een gemeenschapscentrum moet zijn met lage huurtarieven. Een plek waar de inwoners elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen organiseren. De HWSP vindt het belangrijk dat de eigen dorpscultuur behouden blijft. DE HWSP wil daar in investeren.

De enorme hoeveelheid verkeer dat dagelijks over de A 29 dendert geeft veel problemen en lange files. De rijksweg, de Heinenoordtunnel en de Haringvlietbrug kunnen dat in de spits niet aan. Er moet een oplossing komen en de HWSP vindt dat de nieuwe gemeente de regie moet nemen om dit op Rijksniveau aan te kaarten en op tafel te krijgen. De HWSP vindt dat de inwoners niet de dupe mogen worden van de samenvoeging van de 5 oude gemeenten op ons eiland. Daarom zijn wij voor zo laag mogelijke gemeentelijke lasten. Dus b.v. het laagste OZB-tarief overnemen van gemeente Binnenmaas voor 2019. Er moeten snel veel woningen worden gebouwd. Voor de jongeren om die voor de Hoeksche Waard te behouden en aan te trekken maar ook voor de ouderen en doorstromers. Er zijn veel eenpersoons-woningen noodzakelijk omdat er steeds meer mensen alleen wonen. Maar ook veel ouderenappartementen op maat met diverse zorgmogelijkheden naar keuze.

De HWSP wil graag mee werken aan een hoger niveau van de veiligheid op ons eiland. Dat begint met goede voorlichting en ondersteuning aan de inwoners in de dorpen. De gemeente kan alle kennis en mogelijkheden bij elkaar brengen in samenwerking met politie, wooncorporatie en brandweer en van daar uit adviseren. Het betreft niet alleen de situatie in en rond het huis maar ook onderweg. Dan komen ook de fietsroutes binnen en buiten de dorpen aan bod en het gedrag van mensen in de open dit wenselijk is. Daarom willen we ook meer BOA’s op straat.

De HWSP wil een programma ontwikkelen die alle jeugd in contact brengt met sport en cultuur. Elk kind moet de mogelijkheid krijgen lid te worden van een vereniging via een gemeentelijk sport- en cultuurfonds. Die verenigingen zullen altijd de nodige ondersteuning krijgen om dit mogelijk te maken. Ten slotte heeft de jeugd de toekomst en die moet wat ons betreft rooskleurig zijn!

Tekst: Leen van Prooijen, Hoeksche Waardse Senioren Partij