Waarom voor Hart Voor Alle Kernen kiezen?

Omroep Hoeksche Waard vroeg aan elke deelnemende partij aan de gemeenteraadsverkiezing hun speerpunten op schrift te stellen. Hieronder vindt u de bijdrage van Hart Voor Alle Kernen.


Nu de herindeling een vast staand feit is hoorden we steeds vaker op straat dat de inwoners vonden dat er niet naar ze werd geluisterd,

Als woordvoerder van het Burgercomité tegen de herindeling liep ik hier ook tegen aan en eigenlijk is dat heel vreemd, mensen worden gekozen bijvoorbeeld in de raad en vergeten dan dat ze volksvertegenwoordiger zijn,

Wij dachten dat kan en moet anders daarom zijn we een eigen partij begonnen, met daarin alleen tegenstanders van de herindeling, om het nu eens heel anders te gaan doen,

Daarom begonnen we met Hart Voor Alle Kernen een partij voor alle Hoeksche Waarders. Wij vinden dat inwoners van een dorp of buurtschap heel goed weten wat ze nodig hebben in hun dorp en wij gaan daar naar luisteren,

Wij hebben uiteraard algemene speerpunten maar die kunnen altijd aangevuld worden als er iets is waar wij niet aan hebben gedacht.

Onze speerpunten zijn;

.We willen meer betaalbare sociale huurwoningen. Vooral jongeren en mensen die in de laagste schaal van de sociale huur vallen hebben nu bijna geen uitzicht op een woning. Goedkope huurwoningen worden niet verkocht. Mensen die sociaal of economisch gebonden zijn aan de Hoeksche Waard krijgen voorrang bij het huren van een sociale woning. Er moeten crisiswoningen/ appartementen komen voor mensen die dreigen op straat gezet te worden. Denk hierbij aan echtscheidingen, gedwongen huisverkoop.

* Betrek bewoners bij de politiek: Als er in een commissievergadering iets op de agenda staat over een bepaalde dorpskern wordt die commissievergadering in deze kern gehouden. Maakt het inspreken ook makkelijker. Commissievergaderingen rouleren over de kernen, raadsvergaderingen houden we in het gemeentehuis.

* Kinderen moeten veilig kunnen buitenspelen: bij bouwplannen houden we daar dus ook rekening mee. We zorgen voor voldoende speelgelegenheden in de buurt.

* De oudere jeugd moet ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Ze worden actief benaderd om mee te doen/denken over zaken die hun aangaan. Denk aan een skatepark, trimbanen, trapveldjes, jeugdhonken, chill plekken, evenementen etc.

* We zijn voor een groene Hoeksche waard. Wij willen geen megastallen. We willen duurzame, biologische, landbouw en veeteelt stimuleren. Behoud van bloeiende akkerranden en dijken. We stimuleren natuur-/milieu-educatie door uitbreiding van HW landschap, meer plekken voor natuurrecreatie, zoals er nu zijn in Oud-Beijerland en Numansdorp, liefst in samenhang met fietsroutes.

* We willen geen extra windmolens, wel zonnepanelen op alle scholen en openbare gebouwen.

* Zorg (WMO) moet sneller en efficiënter worden geregeld: mensen kunnen geen drie maanden op een rolstoel wachten. Verzin maar een list met tijdelijke nood uitleen uit een voorraad.

* Er komen crisisbedden om mantelzorgers te ontlasten en om ‘verwarde mensen’ op te vangen. De crisisdienst moet 24/7 bereikbaar zijn.

Ons hele verkiezingsprogramma staat op http://www.hartvoorallekernen.nl/ u kunt ons ook mailen hartvoorallekernen@gmail.com

Tekst: Riene Verburgh, lijsttrekker Hart Voor Alle Kernen