Waarom voor GroenLinks Hoeksche Waard kiezen?

Omroep Hoeksche Waard vroeg aan elke deelnemende partij aan de gemeenteraadsverkiezing hun speerpunten op schrift te stellen. Hieronder vindt u de bijdrage van GroenLinks HW.


Een groene, sociale en open Hoeksche Waard

GroenLinks staat voor verandering. Samen met alle inwoners in de Hoeksche Waard willen wij de komende jaren werken aan een groene, sociale en open gemeente. Voor GroenLinks is het, ten eerste, belangrijk dat mensen kunnen opgroeien en wonen in een groene en gezonde omgeving. Daarom kiezen wij voor schoon vervoer met zo weinig mogelijk uitstoot, geven wij voorrang aan voetgangers, fietsers en elektrische auto’s en kiezen wij voor energiezuinige huizen en voor hernieuwbare energie. Tegelijkertijd willen wij de natuur, biodiversiteit en het open landschap van de Hoeksche Waard beschermen. Het open karakter van ons Nationaal Landschap, met de polders en dijken, moet bewaard blijven. Nieuwbouw moet vooral binnen de bestaande kernen plaatsvinden. GroenLinks kiest ook voor duurzame economie: biologische landbouw wordt gestimuleerd, innovatieve bedrijven kunnen rekenen op een gunstig vestigingsklimaat en duurzame initiatieven van burgers en bedrijven worden ondersteund. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat we een gezonde Hoeksche Waard en een evenwichtig klimaat door kunnen geven aan onze kinderen en willen we ook de afspraak van een energieneutrale Hoeksche Waard in 2040 halen.

GroenLinks staat voor een sociale gemeente. GroenLinks wil dat iedereen in onze gemeente een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Wij staan voor een gemeente die mensen nooit in de steek laat en wij zijn voor een stevig sociaal vangnet voor wie zijn baan verliest of ziek wordt. GroenLinks vindt daarnaast dat ieder kind een goede start en een eerlijke kans verdient. Een school waar het goed leren is, maar ook om te ontdekken wat je dromen zijn. Daarnaast is het belangrijk een antwoord te vinden op de gevolgen van de vergrijzing en ontgroening die de Hoeksche Waard te wachten staat. De vraag naar ouderenzorg neemt toe terwijl veel jongeren, op zoek naar werk en woonruimte, maar ook naar aantrekkelijke uitgaans- en recreatiemogelijkheden, ons eiland verlaten. In de zorg staan voor GroenLinks niet regels en structuren centraal, maar aandacht voor de mens. We willen ruimte om te kijken naar wat mensen kunnen en wat zij zelf willen. Ook moeten we ervoor zorgen dat iedereen, jonge en oud, kan wonen in een betaalbaar huis. De Hoeksche Waard moet aantrekkelijk zijn en blijven voor iedereen.

Tot slot staan wij voor een open gemeente. GroenLinks heeft vertrouwen in mensen. Wij geloven dat ieder mens zelf wat van zijn of haar leven wil maken en zelf wil bijdragen aan de eigen omgeving. Daarom geven wij ruimte aan betrokken burgers die hun omgeving groener, mooier en schoner willen maken. We geven vertrouwen aan docenten, verpleegkundigen en andere professionals die mensen helpen. We willen een gemeente die de veiligheid en de vrijheid van haar inwoners beschermt en die de ruimte geeft aan de wensen en mogelijkheden van mensen zelf. GroenLinks wil daarnaast een transparant gemeentebestuur dat open staat voor verbeteringen en dat dienstverlening aan de burger op de eerste plaats heeft staan. Inwoners dienen zich gehoord en betrokken te voelen bij de grotere gemeente en deze gemeente moet de zorgen die bestaan over de herindeling begrijpen en wegnemen. Ook daarom willen wij krachtige kernen, want in krachtige kernen gekenmerkt door een eigen identiteit is het prachtig wonen en werken.

Tekst: Sandra Hol, Lijsttrekker