Waarom voor Cromstrijen’98 HW kiezen?

Omroep Hoeksche Waard vroeg aan elke deelnemende partij aan de gemeenteraadsverkiezing hun speerpunten op schrift te stellen. Hieronder vindt u de bijdrage van Cromstrijen’98 HW.


 Hoewel wij altijd tegen de herindeling zijn geweest, zetten wij toch onze schouders onder de nieuwe gemeente als eerlijke, lokale en onafhankelijke partij met oplossingsgerichte politiek. Het kan best zijn dat we later een andere naam aannemen, maar we willen dichtbij de huidige werkwijze blijven en het eigen karakter behouden. Wij gaan voor de Hoeksche Waard doen wat we voorheen altijd in Cromstrijen hebben gedaan: Wij zijn er voor iedereen, maar dan nu breder. Iedere inwoner op dit eiland moet zich in ons partijprogramma kunnen herkennen en zich bij onze werkwijze veilig voelen. Wij doen geen beloften die wij niet na kunnen komen en durven onze nek uit te steken voor alle inwoners. Er is een voor allen herkenbaar verkiezingsprogramma opgesteld.

Dat de vijf gemeenten het tot nu toe zeer goed hebben gedaan, vormt een sterk fundament voor de nieuwe gemeente Hoeksche Waard, die zich naar een mooie toekomst toe kan ontwikkelen. De gemeente moet een breed masterplan maken welke een stip aan de horizon vormt en aan zowel ondernemers als burgers (jong en oud) duidelijk maakt waarom het op ons groene eiland goed wonen, werken en leven is, zodat zij zich hier willen vestigen. Een belangrijk onderdeel in dit plan is de ontsluiting van het eiland. Het ontsluiten van de Hoeksche Waard moet op een effectieve en milieuvriendelijke manier plaatsvinden. De tramlijn moet van Barendrecht naar het busstation Heinenoord doorgetrokken worden. Verander die plek van een spookplek tot een transferium met kansen voor bedrijven en winkels. Als we dan ook nog het gebouw van de Rabobank als nieuw gemeentehuis kunnen gebruiken, dan zijn alle functies geconcentreerd en voor iedereen optimaal bereikbaar. Bij een goed bereikbaar eiland hoort overigens ook een tolvrije Kiltunnel.

Werner de Jong, Lijsttrekker Cromstrijen’98HW

Het openbaar vervoer moet voor iedereen vanaf de AOW-leeftijd gratis worden. Zij behoren namelijk vaak tot de minima. De gemeentelijke lasten zo laag mogelijk houden en eerlijk verdeeld. Hondenbelasting is in strijd met het gelijkheidsprincipe en kan afgeschaft worden. Als het gaat om het genereren van inkomsten willen wij graag het beestje bij de juiste naam genoemd zien.

Onderzoek de uitgaansmogelijkheden en jeugdactiviteiten op het eiland en vestig meer MBO- en HBO-opleidingen om de jeugd hier te houden. Maak een goed alcohol- en drugsbeleid en laat de wietplantages en drugslabs van het eiland verdwijnen.

Zet het onderwerp fauna op de politieke agenda, zorg voor het behouden van bestaande recreatieve voorzieningen en bouw dit verder uit. Het eiland moet groen blijven met een open karakter. Richt ook een agrarisch loket in, zodat agrariërs goed geholpen kunnen worden bij het aanvragen van subsidies en vergunningen. Wij zijn niet voor dorpsraden, omdat dit weer een extra bestuurslaag kan gaan vormen. De gemeenteraad moet naar de mensen toe gaan om het contact zo kort en direct mogelijk te houden. Er moet een onderzoek komen naar de ontwikkeling en de effecten van fijnstof in de leefomgevingen en daarop vervolgens adequate maatregelen nemen. Er moeten meer van de rijbaan gescheiden veilige fietspaden komen op schoolroutes. De schoolgaande jeugd wordt nu teveel blootgesteld aan gevaarlijke situaties. Er moeten meer betaalbare woningen komen voor starters en blijvers zonder het groene karakter van het eiland aan te tasten. Winkeliers moeten verder zelf kunnen besluiten of ze op zondag open willen zijn, maar de bevoorrading op zondag is niet toegestaan met het oog op de Zondagswet.

Veel inwoners zijn teleurgesteld in de politiek, maar blijf niet weg van het stembureau, want dan gaat je stem verloren en een ander maakt de dienst uit.

Pak je stem terug en beslis mee, stem daarom op Cromstrijen’98 HW!

Het volledige partijprogramma is terug te vinden op www.cromstrijen98hw.nl.

Tekst: Werner de Jong, Lijsttrekker