Waarom voor ChristenUnie kiezen?

Omroep Hoeksche Waard vroeg aan elke deelnemende partij aan de gemeenteraadsverkiezing hun speerpunten op schrift te stellen. Hieronder vindt u de bijdrage van de ChristenUnie.


Geef geloof een stem!

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van de Hoeksche Waard. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel.

De gemeente is voor een groot deel verantwoordelijk voor goede zorg voor mensen. We dragen zorg voor de zwakkeren met zo nodig goede financiële ondersteuning voor mensen met een klein inkomen.

Het feit dat er ‘stille’ armoede is waarbij ook kinderen betrokken zijn is onverteerbaar. Schuldhulpadvies moet goed aansluiten bij de individuele behoeften van degenen die dit nodig hebben.

Goede zorg is leidend en discussie over de financiën is daaraan ondergeschikt. Wachtlijsten in de jeugdhulp mogen niet bestaan daar waar hulp, als deze wordt uitgesteld, uiteindelijk juist complexer en daarmee ook duurder zal worden.

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn onmisbaar in de huidige samenleving. Ondersteuning aan hen is daarom belangrijk.

De mening van inwoners is voor ons erg belangrijk.

We willen de burger dan ook een stevige stem geven door bijvoorbeeld burgerinitiatieven. Het verenigingsleven is van oudsher het sociale cement in de samenleving, daarom moet het zoveel mogelijk gesteund worden, waar nodig ook financieel.

We nemen onze verantwoordelijkheid voor ons milieu door te werken aan duurzaamheid zoals aardwarmte, led-verlichting en zonnepanelen. Door subsidies en gerichte informatie te verstrekken kunnen we een schone, groene Hoeksche Waard realiseren waar alle inwoners met veel plezier kunnen (blijven) wonen en werken.

Zowel de wegen in, als de wegen door de Hoeksche Waard zijn te vol. Als er een brug of tunnel dicht is, levert dit enorme problemen (en chaos) op. Bereikbaarheid door hulpdiensten dreigt dan in gevaar te komen. Verbetering van de provinciale wegen is dus hard nodig om de doorstroming te verbeteren. Goed openbaar vervoer, goede fietspaden en vervoer over water zijn ookoplossingsrichtingen.

Agrarische bedrijven verdienen aandacht.

De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van het landschap, voor de bescherming van het milieu en de biodiversiteit. De gemeente zal hierin structureel moeten samenwerken met de agrarische sector, Staatsbosbeheer, het Hoeksche Waards Landschap en andere overheden.

Het is belangrijk dat bedrijven in alle sectoren van de economie een plek hebben in de Hoeksche Waard. De ChristenUnie wil leegstand op bedrijventerrein tegengaan. Daarnaast willen we leegstand in de detailhandel tegengaan door o.a. een leegstandsverordening.

De ChristenUnie wil economische groei graag stimuleren maar is tegen een 24-uurs economie. Een collectieve dag van rust is van wezenlijk belang. De zondag is daarvoor de meest uitgelezen dag. We willen geen uitbreiding van de koopzondagen in de Hoeksche Waard en activiteiten die de rust van de zondag hinderen zo veel mogelijk tegengaan.

Het realiseren van betaalbare woningen voor jong en oud en alles daar tussenin is belangrijk voor een evenwichtige samenstelling van de bevolking. Door starterswoningen te bouwen en jonge gezinnen aan te trekken, wordt de vergrijzing tegengegaan en kunnen scholen en andere voorzieningen in de dorpen blijven bestaan. We willen bouwen voor jongeren zodat ze in de Hoeksche Waard kunnen (blijven) wonen. Duurzaam en energieneutraal bouwen voor alle leeftijdsgroepen bevordert de doorstroming op de woningmarkt.

Tekst: Kees van Pelt