Waarom voor CDA kiezen?

Omroep Hoeksche Waard vroeg aan elke deelnemende partij aan de gemeenteraadsverkiezing hun speerpunten op schrift te stellen. Hieronder vindt u de bijdrage van CDA Hoeksche Waard.


CDA verbindt!

CDA Hoeksche Waard staat voor een gemeente waarin inwoners naar elkaar omzien en samen bepalen hoe hun leefomgeving eruit hoort te zien. Een plek waarin alle leeftijdsgroepen zich welkom voelen, waar de sociale binding sterk is en het verenigingsleven bloeit. Een omgeving waar het fijn opgroeien is, waar ruim plek is voor gezinnen en waar genoten kan worden van een goede oude dag. Waar de middenstand bloeit, ondernemers ruimte krijgen voor nieuwe initiatieven en waar een klimaat heerst van samenwerking en innovatie. Het landschappelijk karakter van ons mooie eiland willen we koesteren en bewaren, ook om recreatief van te genieten.

De komende periode zal het CDA Hoeksche Waard er goed op letten dat alle dorpen krijgen wat ze nodig hebben. In elk dorp willen we boodschappen kunnen doen, sporten en een goede school voor onze kinderen. Voor een goede verbinding tussen de dorpen en voor de aansluiting naar de stad willen we beter openbaar vervoer. We hopen dat dat helpt om onze jongeren op het eiland te houden, en daarom willen we ook dat er voldoende woningen komen voor starters. Openbaar vervoer is ook belangrijk voor senioren, en dan met name goede aansluitingen en makkelijk toegankelijke haltes.

Van links naar rechts (plaats op kandidatenlijst): Marco Heemskerk (5), Basjan Niemansverdriet (6), Karoline Vorthoren (2), Paul Boogaard (1), Joanne Blaak (3), Ad Valkenburg (4).

We gaan er goed op letten dat de goede sfeer in de dorpen bewaard blijft en daarom vinden we dat verenigingen en vrijwilligers op handen gedragen moeten worden. Voor hen, en ook voor elke inwoner met een goed idee, introduceren wij de Ideeënmakelaar. Die gaat helpen om goede ideeën voor het dorp snel te realiseren, of dat nou gaat om een verbetering in de groenvoorziening of een verkeerssituatie, een verenigingsactiviteit of een evenement. Inwoners weten het best hoe hun omgeving er uit moet zien! Om fijn en gezond te kunnen wonen in de Hoeksche Waard willen wij een uitstekend geregelde zorg, voor iedereen goed bereikbaar en betaalbaar. Daarbij gaan we ook ons best doen om meer faciliteiten naar hier te halen zodat we voor de meest voorkomende onderzoeken en spreekuren gewoon op ons eigen eiland terecht kunnen. In de Hoeksche Waard zorgen veel mensen voor een zieke partner, kind, kennis of familielid. En hoewel deze mantelzorgers hun taak met liefde doen willen wij ze laten weten hoe belangrijk zij zijn voor ons. Daarom gaan wij werken aan een veel betere ondersteuning zoals logeerhuizen en dagopvang voor de zieke partner, zodat de mantelzorger af en toe weer wat ‘lucht’ krijgt.

Ondernemers en landbouwers houden onze economie gezond en ook voor hen willen wij de beste dienstverlenende gemeente zijn met een Ondernemersloket en een Landbouwloket.

De goede dienstverlening moet de inwoners niet méér kosten, dus we maken ons sterk voor het laagste OZB tarief van de huidige gemeenten. Dat zal best wat voeten in de aarde hebben, maar dat wil niet zeggen dat het bij voorbaat niet kan.

Kortom: U kunt op het CDA rekenen wanneer het gaat om het vertegenwoordigen van uw stem. Wij willen weten wat ú denkt en wat ú wilt voor uw dorp en voor de Hoeksche Waard. Wij zijn betrokken, betrouwbaar en professioneel. Het CDA is er voor u!