Vogeleiland Bliek in wording

Onlangs bracht een afvaardiging van HWL en Wereldnatuurfonds een bezoek aan het nieuwe vogeleiland Bliek, gelegen in het Haringvliet ter hoogte van de Beningen.
Dit eiland wordt aangelegd met draglines, shovels en ander groot materiaal. Het zand is per schip aangevoerd uit verschillende delen van Nederland. Leuk is te weten dat de stortstenen, die als bescherming gaan fungeren volgens eeuwen oude traditie gelegd zijn op wilgenmatten, afkomstig uit de Hoeksche Waard.
De bedoeling is dat dit een kaal eiland wordt en geschikt blijft voor steltlopers zoals kluten, plevieren, sterns en dergelijke. Ook zullen er andere vogels (geen groepen ganzen, want het blijft kaal en schaars begroeid) bijkomen, maar ook zoogdieren als zeehonden. Tevens is er een paaiplaats voor vissen gemaakt. Het wordt een klein dieren paradijsje, niet toegankelijk voor de mens. Hoewel…er komt een zeer kunstig aanlegpunt met een uitkijkpost zodat je in alle rust de dieren kan bekijken zonder ze te storen. Dit wordt ongetwijfeld een trekker voor de watersportliefhebber.
Als je niets doet ontstaat daar binnen een paar jaar een verwilderd bos en om dat te voorkomen wordt de organisatie van het beheer gelegd bij Staatsbosbeheer (What’s in the name”). Daadwerkelijk zal het beheer uitgevoerd gaan worden door medewerkers en vrijwilligers van Hoekschewaards Landschap. Op 30 oktober zal het eiland “geopend” worden door de gedeputeerde Hans Weber in gezelschap van vertegenwoordigers van betrokken organisaties.

Reageren? webredactie@hwl.nl