Vlielanderstraat opnieuw ingericht

De Vlielanderstraat is een belangrijke straat voor ontsluiting van verkeer uit het centrum van Numansdorp. Om de doorstroming zo goed en veilig mogelijk te maken, is de Vlielanderstraat opnieuw ingericht ten oosten van de Koninginneweg.

Aan de zuidkant zijn naast de rijbaan parkeervakken aangelegd. Aan de noordkant is een parkeerverbod ingesteld. De snelheid van 50 km/h blijft gehandhaafd. Binnenkort wordt de rijbaan voorzien van rode fietsstroken.