Toekomst Hoeckenisse duidelijker

Het voormalige schoolgebouw de Hoeckenisse met bijbehorende gronden wordt verkocht aan de Kerk van de Nazarener onder de voorwaarden dat het gebouw beschikbaar blijft voor welzijnsactiviteiten en het pand zijn karakteristieke uiterlijk behoudt. Daarnaast heeft de gemeente het eerste recht van terugkoop van het pand.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

De kerk neemt het pand over inclusief de huidige gebruikers. Na de verkoop van de Hoeckenisse is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de kerk en de gemeente voor de huidige gebruikers. Binnenkort gaan vertegenwoordigers van de kerk en de gemeente aan tafel om de plannen scherper te krijgen. Daarna gaan vertegenwoordigers van de kerk en de gemeente in overleg met de huidige gebruikers. Samen zoeken ze naar nieuwe locaties voor de geitenwei en de skatebaan.

Op de projectpagina van het Accommodatiebeleid kunt u verder lezen over locatie De Hoeckenisse.