‘Rotte kies’ in Mijnsheerenland wordt gevuld

Deze week hebben gemeente Binnenmaas en de grondeigenaar, de heer G.J. Mondeel, een exploitatieovereenkomst getekend voor de percelen Wilhelminastraat 22-24 in Mijnsheerenland. Daarmee is een eerste stap gezet voor het bouwen van twee woningen op die locatie.

Verantwoordelijk wethouder Henk van Etten is zeer verheugd met deze ontwikkeling: “De braakliggende percelen aan de Wilhelminastraat zijn ons al jaren een doorn in het oog. Met deze ontwikkeling wordt de ‘rotte kies’ eindelijk gevuld. Met het tekenen van deze overeenkomst is de eerste stap gezet. Nu moet het bestemmingsplan nog worden aangepast”.

Voordat een bestemmingsplanprocedure wordt gestart, wordt altijd eerst een exploitatieovereenkomst getekend. Als dit aan de orde is dan wordt dit in de gemeenterubriek in Het Kompas gepubliceerd. Zowel gemeente als grondeigenaar willen de procedure zo snel mogelijk beginnen.