Raymond Spermon verenigingsheld van Oud-Beijerland en Numansdorp

Met het nu uitroepen van een dorps- of verenigingsheld blijft de VVD Hoeksche Waard aandacht besteden aan de vele vrijwilligers, groepen of organisaties, die zich inzetten voor de vitaliteit van de dorpen. Een dorp is namelijk niets zonder enthousiaste en betrokken inwoners. Dit keer werd de volleybalvrijwilliger Raymond Spermon in het zonnetje gezet.
Raymond zet zich al jaren belangeloos in, zowel bij de volleybalvereniging DVO in Oud-Beijerland als bij de volleybalvereniging Apollo in Numansdorp. Bij DVO is hij bijna 25 jaar actief als vrijwilliger, trainer, coach, coördinator, lid van de technische commissie en secretaris. Bij Apollo is hij sinds 5 jaar trainer en coach.

Raymond is de drijvende kracht achter de samenwerking tussen DVO en Apollo. De gecombineerde jongenscompetitieteams zijn hiervan het resultaat. Op deze manier wordt voorkomen, dat de verenigingen een tekort aan jongens hebben voor een competitieteam en worden de jongeren behouden. “Raymond zet al jaren zijn schouders onder de verenigingen en laat in de praktijk duidelijk zien hoe de samenwerking in Hoeksche Waard effectief kan zijn, hij is een echte verenigingsheld”, aldus Barbara de Jong, nummer acht van de VVD kandidatenlijst. Om haar woorden kracht bij te zetten heeft Barbara een taart aangeboden, die Raymond direct verdeelde onder jeugdige volleyballers.

Als lokale liberale partij vindt de VVD initiatieven van personen, groepen of organisaties, die zich inzetten voor het belang van de dorpen, belangrijk. Daarom wil de VVD hen als dorps/verenigingsheld in het zonnetje zetten. Want mensen maken het dorp. Of het nu gaat om een braderie, het draaiend houden van een vereniging of zich als vrijwilliger inzetten om mensen te helpen. Een dorp is niets zonder enthousiaste en betrokken inwoners