Raad en buurgemeenten kiezen voor verplaatsing zwembad “De Waterstee”

In de vergadering van 25 september jl. koos de gemeenteraad voor de verplaatsing van het zwembad “De Waterstee” naar het sportterrein aan de Meestooflaan. Met een stemverhouding van 14 tegen 1 kon het voorstel op ruime steun in de raad rekenen. Ook de buurgemeenten gaven afgelopen weken hun akkoord.

Wethouder Pieter van der Meer is zeer tevreden met de uitkomst. “Ik ben trots op het feit dat een voor de gemeente zo’n belangrijke maatschappelijke voorziening als het zwembad breed door de gemeenteraad gedragen wordt”, aldus wethouder Van der Meer. De raad droeg het college wel op om bij de uitvoering zich nadrukkelijk in te spannen voor een juiste inpassing op het terrein aan de Meestooflaan. Participatie met verenigingen en omwonenden vindt de raad hierbij van groot belang.

Instemming

Per 1 januari 2019 vormt Cromstrijen met de vier buurgemeenten de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Ter voorbereiding daarop spraken de vijf gemeenten af elkaar instemming te vragen op grotere plannen die financiële gevolgen hebben. Inmiddels ontvingen wij een akkoord van de buurgemeenten en verzonden wij dit akkoord aan de provincie Zuid-Holland. Na goedkeuring van de provincie Zuid-Holland is er een definitief besluit om vervolg te geven aan de verdere procedure. Een uiteindelijk besluit van de provincie verwachten wij deze weken.

Gemeente Hoeksche Waard

De uitvoering van het definitieve besluit ligt bij de nieuwe gemeente Hoeksche Waard.

Meer informatie

De volledige tekst van het raadsvoorstel, het –besluit en de door de raad vastgestelde randvoorwaarden vindt u op www.cromstrijen.nl > vergaderkalender > raadsvergadering van 25 september.