Provincie mag toestemming geven voor doden van ganzen

De Raad van State heeft woensdag bepaald dat de provincie Zuid-Holland toestemming  mag geven om beschermde vogelsoorten, zoals de Canadese gans, onbeperkt af te schieten zodat de populatie terugloopt tot nul dieren. Dat laat Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) weten. Het hoger beroep was eerder ingesteld door de NMZH.

Omdat ganzen schade aan kunnen richten aan de landbouw doordat zij gras en andere gewassen opeten, wil de Provincie Zuid-Holland de aantallen ganzen die hier broeden terugdringen door jagers toestemming te geven voor het doden van ganzen en het bewerken van eieren. De wetgeving op het gebied van natuur biedt mogelijkheden om beschermde vogels af te schieten om daarmee landbouwschade terug te dringen, maar alleen als aan een aantal voorwaarden voldaan wordt. Zo moet duidelijk zijn dat de landbouwschade niet op een andere manier dan afschot kan worden teruggedrongen en dat de gunstige staat van instandhouding van een soort niet in gevaar komt. De Raad van State heeft geoordeeld dat eerder al is bepaald dat de Canadese gans en kolgans belangrijke schade aan kunnen richten aan de landbouw en hiervoor geen andere bevredigende oplossing bestaat dan het doden van deze vogels. Zij concludeert daarom dat de provincie geen beperkingen hoeft op te leggen aan het afschot van deze soorten. De populatie Canadese ganzen mag nu dus teruggebracht worden naar nul exemplaren. Van de kolgans mag er volgens de provincie een broedpopulatie van 200 exemplaren overblijven en ook dat volstaat volgens de Raad van State.