Partij voor de Dieren blij met proef verjaging ganzen zonder te doden

De Partij voor de Dieren is blij met de proef die de provincie Zuid-Holland gaat uitvoeren om bij kans op gewasschade ganzen te verjagen in plaats van ze te doden.

De Dierenbescherming maakt deel uit van de Faunabeheereenheid in Zuid-Holland en heeft een voorstel voor een proef met verjaging van ganzen zonder te doden ingebracht bij de Faunabeheereenheid. Dit voorstel wordt nu overgenomen en uitgevoerd. Vrijwilligers van de Dierenbescherming gaan in de komende winter en voorjaar ganzen verjagen op het terrein van twee Zuid-Hollandse boeren. Zij krijgen de taak om ganzenschade te voorkomen waar dat mogelijk is. Nieuwe vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij de Dierenbescherming.

Er overwinteren jaarlijks zo’n twee miljoen ganzen in ons land. De vogels veroorzaken soms schade aan landbouwgewassen en weilanden. Jaarlijks worden vele duizenden ganzen afgeschoten vanwege mogelijke schade aan gewassen. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland vindt het onacceptabel dat er jaarlijks zo veel ganzen worden afgeschoten en vergast. Het levert veel dierenleed op en er zijn goede alternatieven. De partij wil dat ganzen in Nederland beter worden beschermd. Bij schade en overlast moet de provincie kiezen voor effectieve verjaging in die gebieden, zo stelt de partij.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: “We pleiten al geruime tijd voor effectieve verjaging zonder afschot, omdat meer afschot leidt tot meer ganzen, zo blijkt ook uit de cijfers. Het lost het probleem niet op, maar verergert het alleen maar, omdat de ganzen zich sneller gaan voortplanten. Daarom zijn we erg blij met deze proef.”