Overeenkomst woningbouwontwikkeling ‘De Posthoorn’ in Puttershoek

De gemeente Binnenmaas heeft met de twee grondeigenaren een anterieure overeenkomst gesloten voor woningbouwontwikkeling op de hoek Schouteneinde/ Molendijk; de locatie en omgeving van de voormalige Posthoorn. Hiermee is de eerste stap gezet in de ontwikkeling van woningbouw op deze locatie. Om tot daadwerkelijke ontwikkeling te kunnen komen zal het bestemmingsplan nog moeten worden gewijzigd.

Vijf tot zeven woningen
Er is lang gesproken over de mogelijkheden voor woningbouwontwikkeling
op deze locatie. Een eerder ontwerp ging uit van 10 appartementen en 4 vrijstaande woningen, maar dat is nu aangepast in een programma dat uitgaat van 5 tot maximaal 7 vrijstaande woningen.
De verantwoordelijk wethouder voor dit project, Henk van Etten, toont zich erg ingenomen met de overeenkomst. “Na jaren van besprekingen is er nu gelukkig uitzicht op daadwerkelijke ontwikkeling van de locatie. Dat is ook hard nodig, want de ontstane situatie schreeuwt om aanpassing. Nieuwbouw leidt in combinatie met de ontwikkeling van de locatie Waterborg (o.m. voormalig gemaal) en de herbestratingswerkzaamheden aan het Schouteneinde tot een enorme verbetering van de karakteristieke omgeving van dit deel van Puttershoek.”
 
Op dit moment wordt nog volop gewerkt aan het ontwerp van de woningen. Zodra hiervan een impressie beschikbaar is, wordt deze op de website www.binnenmaas.nl geplaatst.
Bestemmingsplan
Er is inmiddels een concept- voorontwerp bestemmingsplan ingediend. Zodra dit plan inhoudelijk akkoord is, wordt het ter inzage gelegd.