Ondernemers Strijen tevreden over samenwerking gemeente

Gisteravond was de laatste vergadering van het Ondernemersoverleg Strijen, een overleg tussen een vertegenwoordiging van ondernemers in Strijen en de gemeente. Sinds vele jaren kwam dit gezelschap twee keer per jaar bij elkaar. Met de komst van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard, komt aan het overleg in deze samenstelling nu een einde.

Jan-Willem Jonas, één van de ondernemers die vanaf het eerste uur betrokken is bij het Ondernemersoverleg, kijkt terug op een prettige samenwerking met de gemeente: “Door het korte lijntje met de gemeente konden problemen snel worden opgelost. Daarnaast leidde de goede samenwerking tot een aantal successen.” De meeste belangrijke daarvan zijn volgens Jonas de gezamenlijke aanleg van glasvezel op het bedrijventerrein, het gezamenlijk afsluiten van een energiecontract voor grote(re) verbruikers en de collectieve camerabeveiliging.

Vertegenwoordiging
In het Ondernemersoverleg werden de Strijense ondernemers vertegenwoordigd door Struik & Hamerslag, RB Consultancy, AWB Sierhekwerken en Gebr. Jonas bv. Een aantal keer per jaar organiseerden zij bedrijfsbezoeken bij één van de 60 bedrijven in Strijen.

Met het opgaan van de gemeente Strijen in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard, komt er geen einde aan het organiseren van de bedrijfsbezoeken. Jonas: “We willen deze blijven organiseren, zodat we een kijkje in elkaars keuken kunnen blijven nemen. Straks misschien niet meer alleen in Strijen, maar bij ondernemers in de gehele Hoeksche Waard.”

Goed beeld
Wethouder Wilko van Tilborg is blij met de resultaten die het periodieke overleg met de ondernemers door de jaren heen hebben opgeleverd: “Door met elkaar in gesprek te gaan, kregen we een goed beeld van wat er leeft en speelt bij de bedrijven. We hebben veel gehad aan de input van de betrokken ondernemers, bijvoorbeeld bij het opstellen van de Detailhandelvisie. Ook over onderwerpen zoals het vestigingsklimaat in de gemeente hebben we met elkaar van gedachten gewisseld.”