Nieuwbouw voor EGHW opent binnenkort

De Evangelische Gemeente Hoeksche Waard (EGHW) opent op zaterdag 13 oktober a.s.haar nieuwe kerkgebouw ‘De Poort’ in Oud-Beijerland. Voorafgaand aan de opening is er een zogenaamde bijbelmarathon ‘De Poort opent met Gods Woord’:

De héle Bijbel wordt doorgelezen, hardop, zonder pauzeren, dag en nacht. De startlezing wordt verzorgd door wethouder Piet van Leenen, op dinsdagavond 9 oktober om 19.00 uur. Vervolgens zullen meer dan 300 mensen, jong en oud, achter elkaar de hele Bijbel voorlezen tot en met zaterdagmorgen 13 oktober.

Bezoekers zijn (dag en nacht) welkom om te komen luisteren. Er is de mogelijkheid om ter plekke een bijbel aan te schaffen voor een speciale actieprijs.
Ontstaan
De Evangelische Gemeente Hoeksche Waard is een jonge en groeiende gemeente die is ontstaan in 1994. Na een aantal jaren verblijf op diverse locaties is gekozen voor een nieuw gebouw aan de rand van Poortwijk in Oud-Beijerland.

De gemeente kent sinds de oprichting, een gestage groei. Op dit moment telt de gemeente rond de 800 leden. Sinds 2008 kent de EGHW het fenomeen van dubbele diensten: tweemaal achtereen is er samenkomst om alle bezoekers te kunnen ontvangen. Met kerst wordt al vele jaren uitgeweken naar sporthal de Boogerd in Oud-Beijerland. Ook daar werden de laatste jaren dubbele vieringen noodzakelijk: bijna 2000 bezoekers worden op kerstnachtdiensten verwelkomd.

Nieuwbouw
De EGHW streeft ernaar álle inwoners van de Hoeksche Waard bekend te maken met het Evangelie van Jezus Christus. De visie en de voortdurende groei van de gemeente leidde vervolgens tot het zoeken naar een geschikte ruimte. Uiteindelijk is de keuze gevallen op nieuwbouw. Aan de polderlaan 1 is een gebouw verrezen dat ruimte biedt aan 1000 bezoekers. Verder zijn er ruimten voor de omvangrijke kinder- en jongerenpopulatie. De gemiddelde leeftijd van de leden ligt rond de 30 jaar.
Naamgeving
Het gebouw ‘De Poort’ verwijst naar de wijk ‘Poortwijk’, maar tevens naar de functie van ‘De Poort’ : toegang bieden tot het Evangelie.
Opening
Op zaterdag 13 oktober om 10.00 uur zal de officiële opening plaatsvinden. Vanaf 11.00 uur is er gelegenheid het gebouw te bekijken. Vervolgens zijn er tal van activiteiten voor jong en oud. Op zondag 14 oktober is de eerste samenkomst, die om 10.00 uur begint. Bezoekers zijn van harte welkom.

Informatie / contact
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website www.eghw.nl.
Lees alles over de openingsactiviteiten in onze  uitgebreide folder.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. Johan Zevenbergen.
Tel: 06-40 657 942
E-mail: opening@eghw.nl