Meedenken over bereikbaarheid tijdens renovatie Heinenoordtunnel

In voorbereiding op de renovatie van de Heinenoordtunnel vraagt Rijkswaterstaat weggebruikers en inwoners van de Hoeksche Waard en omliggende regio’s naar hun reisgedrag en reisalternatieven. De renovatiewerkzaamheden worden naar verwachting in 2023 en 2024 uitgevoerd. Hoe kan Rijkswaterstaat ervoor zorgen dat het werk veilig wordt uitgevoerd en de bereikbaarheid en hinder tijdens de renovatie op een acceptabel niveau blijft? Voor dat laatste werkt Rijkswaterstaat samen met betrokken gemeenten, het Havenbedrijf en de provincie Zuid-Holland aan een bereikbaarheidsplan. Om voor dit plan een goed beeld te krijgen van het reisgedrag en reisalternatieven heeft Rijkswaterstaat deze week een enquête uitgezet: www.startvragenlijst.nl/heinenoordtunnel.

In 2017 en 2018 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar de staat en kwaliteit van de Heinenoordtunnel, de technische installaties en systemen. De conclusie is dat de constructie van de tunnel zelf nog in redelijk goede staat verkeert  maar wel een grote opknapbeurt nodig heeft. En de meeste technische installaties moeten vervangen worden.

Hoe de renovatie wordt uitgevoerd en wat dit gaat betekenen voor de beschikbaarheid van de tunnel is nog niet bekend. Dat er hinder zal zijn voor de omgeving, weggebruikers en bedrijven is onvermijdelijk. Rijkswaterstaat neemt echter voldoende de tijd om te onderzoeken hoe de periode van hinder zo kort mogelijk kan zijn en welke maatregelen getroffen kunnen worden om de hinder op een acceptabel niveau te houden. Dit doet Rijkswaterstaat in overleg met provincie, gemeenten en andere organisaties én nu ook met hulp van weggebruikers en de inwoners van de Hoeksche Waard.

Digitaal Klantenpanel

Met een Digitaal Klantenpanel Renovatie Heinenoordtunnel (A29) wil Rijkswaterstaat inzicht krijgen in het reisgedrag, de bereikbaarheid en de alternatieven om anders te reizen. Dit helpt in het onderzoek naar de effectiviteit van de  bereikbaarheidsmaatregelen tijdens de renovatie van de Heinenoordtunnel. Wij nodigen alle gebruikers van de Heinenoordtunnel en omwonenden uit om de enquête in te vullen. Wie vaker wil meedenken kan zich via de website van Rijkswaterstaat aanmelden voor het klantenpanel (www.rijkswaterstaat.nl/klantenpanel).

Renovatie Heinenoordtunnel

In het kader van de renovatie staan onder andere de volgende werkzaamheden gepland:

·         vervangen tunnel-technische installaties

·         upgrade en standaardisatie van de bedienings-, besturings- en bewakingssystemen

·         vernieuwen asfalt, nieuwe ledverlichting en nieuwe lichtroosters

·         hitte-werende bekleding vervangen of aanbrengen

·         renoveren bestaande dienstgebouw en realisatie twee nieuwe dienstgebouwen.

·         realiseren van een middentunnelkanaal (een afgesloten vluchtgang)

·         aanbrengen een hoogtedetectiesysteem en een afvoerweg voor te hoge voertuigen

Om de uitvoering verder te kunnen invullen worden enkele aanvullende onderzoeken uitgevoerd. Voor het uitvoeren van deze onderzoeken maakt Rijkswaterstaat zoveel mogelijk gebruik van afsluitingen die gepland worden voor regulier onderhoud aan de Heinenoordtunnel en de A29.

Meer informatie

Meer informatie over de renovatie van de Heinenoordtunnel is te vinden op de website van Rijkswaterstaat: www.rijkswaterstaat.nl/renovatieheinenoordtunnel

Vernieuwen, verjongen en verduurzamen

Rijkswaterstaat heeft voor de komende jaren een forse verjongings- en vernieuwingsopgave voor de bestaande infrastructuur in Zuid-Holland. De komende tien jaar wordt een groot aantal tunnels, viaducten en bruggen grondig gerenoveerd, duurzamer gemaakt en voorzien van de nieuwste technieken op het gebied van bediening, besturing en beveiliging. Meer informatie over deze opgave is te vinden op rijkswaterstaat.nl/bereikbaarzh.