Klankbordgroep denkt mee over ontwikkeling windpark Oude Mol

Op initiatief van omwonenden van de Mariapolder in Strijensas is een klankbordgroep opgericht om de omgeving van de Mariapolder zo goed mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van het nieuwe windpark Oude Mol. Deze klankbordgroep bestaat uit een elftal inwoners uit Strijensas, de initiatiefnemers van het windpark en de gemeente Strijen.

Inmiddels is de klankbordgroep al een aantal keer bij elkaar geweest. Er is vooral nagedacht over de opstelling van de windmolens in de Mariapolder. De klankbordgroep is deze maand een voorkeursopstelling overeengekomen. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad van Strijen hierover een besluit. Hierbij wordt uiteraard de reguliere procedure doorlopen met de daarbij behorende bezwaarmogelijkheden.

Verder is de compensatieregeling die de initiatiefnemer voorstelt, in de klankbordgroep besproken en draagt de groep ideeën aan die worden meegenomen bij het bepalen van de transportroutes.

Wethouder Wilko van Tilborg is voorzitter van de klankbordgroep windpark Oude Mol: “In de klankbordgroep komt een goede mix van afgevaardigden uit de omgeving van de Mariapolder samen. Zo kan een goede invulling gegeven worden aan de keuzes die er de komende periode moeten worden gemaakt. Ik ben erg blij met het constructieve karakter van de bijeenkomsten van de klankbordgroep.”

Over windpark Oude Mol

Sinds 2001 produceren zes windmolens in de Mariapolder bij Strijensas groene energie. Zij voorzien jaarlijks zo’n 3000 huishoudens van groene stroom. De provincie Zuid-Holland heeft besloten dat de bestaande capaciteit van het windpark in de Mariapolder moet worden opgeschaald naar circa 15 Megawatt. Daarom is besloten om de zes oude windmolens te vervangen door vier grotere moderne windmolens met meer capaciteit. Elke turbine zal zo’n 4 Megawatt per jaar produceren. Samen voorzien ze jaarlijks zo’n 15.000 huishoudens van groene stroom en besparen ze 30.000 ton CO2 per jaar.