Initiatieven Hoeksche Waardenmakerij nog steeds welkom

De Hoeksche Waardenmakerij is ontstaan in 2014 als een nieuwe, creatieve manier van gebiedsontwikkeling. Vier jaar later is deze manier van werken nog steeds actueel. Centraal staan (lokale) initiatiefnemers die met hun initiatief meerwaarde gaan creëren door het bundelen van de krachten tussen initiatiefnemers, maatschappelijke partners, ondernemers en overheden. De waarde van de ketens tot gevolg – de waardenketens.

Vitale Hoeksche Waard
De doorontwikkeling van de waardenketens en de realisatie van de verschillende initiatieven daarbinnen past binnen de ambities om meer vitaliteit in de Hoeksche Waard te realiseren. Er is samenhang tussen de initiatieven en andere beleidsdoelstellingen zoals het versterken van lokale en regionale recreatieve netwerken, het realiseren van natuur in combinatie met nieuwe economische verdienmodellen en het stimuleren van initiatieven vanuit de samenleving.

Website waardenketens
Voor de gehele Hoeksche Waard zijn er met initiatiefnemers waardenketens gemaakt die zijn samengebracht op een website www.hoekschewaardenmakerij.nl – hier staat ook omschreven hoe een nieuw initiatief kan aansluiten.

Gebiedsagenda Hoeksche Waard-West/Spuimonding
De gebiedsontwikkelingen in de Leenheerenpolder, het natuurherstel rondom de Korendijkse Slikken en het ontwikkelen van het Tiengemetenpad zijn ook waardenketens maar vallen onder de Gebiedsagenda Hoeksche Waard-West/Spuimonding.

Gebiedsprogramma Hoeksche Waard
Zowel de Gebiedsagenda HW West/Spuimonding als de Hoeksche Waardenmakerij passen binnen het Gebiedsprogramma Hoeksche Waard waarin de regio samenwerkt met LTO – Noord, afdeling Hoeksche Waard, de Ondernemersvereniging Hoeksche Waard en de provincie Zuid-Holland. Het programma heeft tot doel de economische vitaliteit van de Hoeksche Waard te versterken en de kwaliteit van de leefomgeving op niveau houden. Binnen het traject Natuurlijk Ondernemen Hoeksche Waard-West zijn initiatiefnemers van binnen en buiten de regio in de gelegenheid gebracht om kennis te maken met de kansen die het gebied hen biedt voor toekomstige ontwikkelingen.