Herinrichting parkeerterrein Natuurmonumenten Nieuwendijk vertraagd

“Wanneer het werk volgens planning was verlopen, waren de werkzaamheden voor een nieuw ingericht parkeerterrein nu afgerond. Helaas is dit niet het geval”, aldus gebiedsmanager Ralf Joosse van Natuurmonumenten. De reden hiervoor is het bezwaar dat bij de rechtbank ligt tegen de herinrichting van het parkeerterrein. Omdat dit proces nog loopt, zijn de werkzaamheden uitgesteld. De start komt pas na het einde van het stormseizoen, op 1 april 2019, in zicht.

Ralf Joosse: “Wij hebben beloofd ons in te spannen om de parkeer- en verkeersoverlast voor bewoners van Nieuwendijk te verminderen. Goed nabuurschap is ons belangrijkste motief. Parkeeroverlast van bezoekers aan Tiengemeten hoort daar uiteraard niet bij. Wat wij als organisatie zelf kunnen doen, doen we ook. Dat begint al bij het aantal bezoekers. Op dit moment maken jaarlijks circa 50.000 bezoekers de oversteek van Nieuwendijk naar Tiengemeten. Onze doelstelling is om het aantal bezoekers dat via de Nieuwendijk naar Tiengemeten komt niet verder te laten groeien. Tegelijk willen we wel dat het eiland goed bereikbaar is voor zowel bezoekers als bewoners. De beste oplossing voor de parkeer- en verkeersoverlast is het creëren van meerdere opstapplaatsen om het eiland te bereiken. Deze oplossing kunnen wij niet alleen realiseren, daarbij hebben we andere partijen nodig. En dat kost tijd. Om in de tussentijd de overlast tegen te gaan, hebben we een omgevingsvergunning in bij de gemeente Korendijk aangevraagd met als doel om dit jaar te starten met de herinrichting van het parkeerterrein. Dat de uitbreiding nu met minimaal een half jaar vertraagd is, vinden wij bijzonder spijtig. Zonder het bezwaar bij de rechtbank had die namelijk al een feit geweest, maar we respecteren uiteraard de procedures.”

Parkeerplaats in combinatie met tijdelijke ontsluitingsweg De afgelopen jaren hebben Natuurmonumenten met de Werkgroep omgeving Nieuwendijk (WON) gezocht naar oplossingen voor de verkeer- en parkeeroverlast rondom Nieuwendijk. Hierbij is ook de optie om het verkeer langs een tijdelijke buitendijkse weg te laten rijden uitgewerkt. Het vergunningenproces voor dit deel van de oplossing loopt nog. Deze oplossingsrichting/optie willen Natuurmonumenten en de WON nadrukkelijk achter de hand houden.

Vervolgproces parkeerplaats

In afwachting op de uitspraak van de rechter hoopt Natuurmonumenten in het voorjaar 2019 de werkzaamheden voor de herinrichting van het parkeerterrein alsnog te kunnen starten. De tijd tot de start benut zij om samen met de WON en de bewoners van Tiengemeten de inrichting en het ontwerp nogmaals na te lopen en eventuele wensen vanuit de omgeving waar mogelijk mee te nemen. Deze wensen kwamen al aan bod tijdens het proces van de gemeente Korendijk over de ‘Concretisering omgevingsvisie voor het buurtschap Nieuwendijk’.